Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

1/2011 (Tepelné procesy)

Archiv časopisů » Ročník 2011 » 1/2011 (Tepelné procesy)

CHEMAGAZÍN 1/XXI (2011)

Téma čísla: Tepelné procesy

Vyšlo: Leden/Únor 2011
Náklad: 3700 ks
Počet stran: 32

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Vliv přítomnosti inertního plynu na proces blánové kondenzace páry
Kupka D.
- Experimentálním měřením byly zjištěny limitní faktory kondenzace paroplynové směsi s následným zpracováním matematického modelu řešení blánové kondenzace v jednoduchém elementu SPG a dále zpřesněna metodika získávání a vyhodnocování experimentálních dat pro další fázi výzkumného programu, kterou bude návrh, výstavba a provozní ověření komplexního separačního parogenerátoru, jakožto zásadní komponenty bezemisního parního cyklu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zvýšení účinnosti využití tepelné energie na univerzální výrobně hnojiv (UVH) v Lovosicích
Šoral Z.
- Projekt využití zbytkové tepelné energie z uzlu neutralizace a odpařování na výrobně hnojiv NPK v jiné části provozu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zrenovujte si vaši rafinerii
Rocco L., Ericsson M., Zahradník T.
- Provozovatelé rafinerií se odklánějí od standardní technologie trubkových výměníků s cílem zvýšit účinnost a hospodárnost svých provozů. Zkušenosti
s použitím kompaktních svařovaných deskových výměníků tepla v různých rafinérských aplikacích mluví v jejich prospěch.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Náporová turbína – novinka v řešení také pro chemický průmysl
Madry F., Vávra Z.
- Firma GWRD s.r.o. je projektantem, výrobcem a dodavatelem nové koncepce náporové expanzní turbíny. Její princip spočívá v tom, že se jedná o expanzní turbínu, v níž jsou lopatky nahrazeny jednoduchými prvky, např. štíhlými pruty kruhového, eliptického či prvky jiného průřezu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Modelování tepelného zatížení Lithium-iontových baterií – analýza přehřívání
Záhorová Z.
- Inženýři společnosti Kobelco Research Institute, Inc. využívají pro modelování baterií simulační nástroj COMSOL Multiphysics®, který jim nejen pomáhá pochopit jevy, které ovlivňují Lithium-iontové akumulátory, ale také testovat případné inovace.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Optimální skladování látek citlivých na teplotu s řešením firmy DENIOS
Zajíc R.
- Společnost DENIOS nabízí prostřednictvím svých speciálních výrobků širokou škálu řešení, která zohledňují všechny základní způsoby využití, a to od
skladování v temperovaných skladech až po tepelné boxy a komory vhodné pro tepelnou přípravu materiálů vstupujících do výrobních procesů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Pionýrská technika měření tepla a disipativní energie molekul
- Výzkumníci z Rice University v americkém Houstonu tvrdí, že zrealizovali vynikající myšlenku – nalezli cestu, jak určit teplotu molekuly nebo volných elektronů s použitím Ramanovy spektroskopie s optickou anténou.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Inovovaná klimatická komora Memmert HPP
- Pokud hledáte aplikaci, použitelnou k věrné simulaci podmínek životního prostředí pro účely dlouhodobých materiálových testů, která je spolehlivá, prostorově nenáročná, ekologicky šetrná a současně i snadno ovladatelná, potom zvolte řešení s inovativní Peltiérovou technologií, umožňující udržení stabilního klimatu pro účely precizních dlouhodobých testů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Ekonomické laboratorní chlazení
Spáčil P.
- Představení chladiče Minichiller®, který je ideální pro chlazení reakčních teplotních bloků, vývěv, rotačních odparek a jiných zařízení, poskytujících předem definovatelný tok média o nastavitelné tlakové hodnotě, úrovni průtoku a teplotě.

Zobrazit příspěvek v PDF.


LECO představuje novou generaci spaLných kalorimetrů AC600
Kadlec Z.
- LECO nyní uvádí na trh zcela novou generaci poloautomatických spalných kalorimetrů pracujících na izoperibolickém principu, řízených externím PC se software pod Windows®, určených pro analýzu materiálů, jako je uhlí, koks, topné oleje, biomasa, odpadní materiály atd.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Základy Dempster-Shaferovy teorie a její aplikace pro modelování bezpečnosti a spolehlivosti (II.)
Beránek L.
- V třídílném seriálu bude demonstrována aplikace Dempster-Shaferovy teorie na problémech z oblasti bezpečnostního a spolehlivostního inženýrství.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vliv půdních vlastností na růst rostlin
Flieger Š., Humpová K., Peikerová Ž., Böhmová M.
- Formou nádobového pokusu byl zkoumán vliv okyselování půd a kontaminace rizikovými kovy, konkrétně mědi, na růst rostlin. Předpokládalo se, že acidifikace i zvýšené koncentrace mědi v půdě negativně ovlivní růst rostlin.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Seznam inzerce:

P-LAB - Potřeby pro laboratoř
TRIGON PLUSPřístroje pro tepelné procesy a skladování
WTWMěřicí technika
LECOSpalný kalorimetr
INTERTECAutomatický kompaktní kalorimetr
ALFA LAVALDeskový výměník tepla
KATKOSudová čerpadla
GWRD Náporové točivé redukce
HUMUSOFTSoftware
DENIOSManipulace a skladování nebezpečných látek
SHIMADZUFTIR systémy
MERCIKlimatická komora
MERCILaboratorní chladiče
CHROMSPEC - Suché vývěvy
MANEKOTestovací komora
VELETRHY BRNOVeletrh MSV 2011
CHEMAGAZÍNLABOREXPO 2011

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft