Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

1/2015 (Tepelné procesy)

Archiv časopisů » Ročník 2015 » 1/2015 (Tepelné procesy)

CHEMAGAZÍN 1 (XXV), 2015

Téma čísla: Tepelné procesy

Vyšlo: Leden/Únor 2015
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 52

 Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ZDE (Velikost souboru 6,7 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Analýza plynů pomocí infračervené spektroskopie: nový multi-rozsahový spektrometr Nicolet iS50
Šec K.
- V příspěvku jsou popsány příklady využití nového spektrometru s Fourierovou transformací Nicolet iS50 pro analýzu plynných směsí.


TPR/TPO analýzy na denox katalyzátorech
Klimovič M.
- Aplikace přístroje Thermo Scientific TPDRO 1100 pro zjištění množství a typu redukovatelných nebo oxidovatelných látek, typicky kovových katalyzátorů.


Studium suchého reformování metanu – gravimetrický výzkum koksování
Tarasov A., Behrens M.
- Selektivitu katalyzátoru z hlediska vytváření koksu během DRM (Dry Reforming of Methane) lze zkoumat gravimetrickým měřením za reakčních podmínek s pomocí vah s magnetickou spojkou DynTHERM firmy Rubotherm.


Využití klimatických komor při stabilitních testech
- Představení klimatické komory ICH Memmert, které vynikají unikátní homogenitou teploty a vlhkosti v testovacím prostotu.


Sledování úniků oběhové chladicí vody a kontrola stavu chladicí věže pomocí bilančního modelu
Bernadr P.
- Cílem tohoto článku je ukázat možnost využití bilančního modelu k indikaci úniku chladicí oběhové vody a k posouzení stavu věží.


Nejnovější trendy v oblasti skladování nebezpečných chemikálií
- Představení specializovaných bezpečnostních skříní německé firmy asecos.


Letování a pájení ve vysokém vakuu v kapotovaných pecích
- K výrobě komponentů, které musí odolávat extrémním podmínkám, je zapotřebí pece se speciálními vlastnostmi. Pec musí být zcela uzavřená a utěsněná, aby mohlo být použito tepelné zpracování ve vakuu. Všechny tyto požadavky splňují kapotované pece Gero HBO, kovové pece na bázi wolframu nebo molybdenu pro použití vakua.


Perspektivy projektového vyučování v přírodovědných předmětech
Rusek M.
- V příspěvku jsou shrnuty nejvýznamnější výstupy z dvanáctého ročníku mezinárodní studentské konference Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Autor na základě prezentovaných referátů a reakcí na ně diskutuje otázky spojené s projektovou metodou.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu
Souček I., Špaček M., Hyršlová J.
- Vertikální/horizontální integrace v chemickém průmyslu.


Vyhodnocování experimentálních dat
M. Javůrek, I. Taufer
- Je ukázána metoda tzv. plánování experimentu, kdy je provedena pouze část měření podle předem určeného rozpisu, tj. struktury matice experimentálních dat.


Další příspěvky:

  • Strukturní analýza drog na bázi amfetaminu pomocí stolního TF-NMR spektrometru
  • Extrakce za zvýšeného tlaku a teploty - ASE
  • Tepelné procesy bezpečně, účinně a jednoduše pod kontrolou
  • Využití klimatických komor při stabilních testech
  • Pipetovanie pod kontrolou
  • Dokonalý servis výměníků tepla šetří náklady
  • Ohřevné skříně AMARC
  • Optimální skladování látek citlivých na teplotu
  • Omezení emisí z přírubových spojů

Seznam inzerce:

SPECION – Termická analýza
CHEMAGAZÍN – Veletrh LABOREXPO
ALFA LAVAL – Repase výměníků
MERCI – Teplotní technika
VERDER – Pece
NICOLET CZ – Spektrometr
TRIGON PLUS – Monitorovací systémy
PRAGOLAB – Cirkulační lázeň
TRIGON PLUS – Inkubátory a sušárny
P-LAB – Laboratorní chemikálie
ECOMED – Pipety
SPECION – Klimatické komory
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Termogravimetrické analyzátory
CHROMSPEC – Suché vývěvy
INTERTEC – Laboratorní přístroje
HUTIRA – Ohřevné skříně
POKORNÝ – Těsnění
CEMCTVIP 2015
ČSPCHICCT 2015
VELETRHY BRNO – Veletrh MSV 2015
MERCK MILLIPORE – Chemikálie a rozpouštědla

 

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft