Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

2/2009 (Kapaliny)

Archiv časopisů » Ročník 2009 » 2/2009 (Kapaliny)

CHEMAGAZÍN 2/XIX (2009)

Téma čísla: Kapaliny

Vyšlo: Březen/Duben 2009
Náklad: 4200 ks
Počet stran: 48

 

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Proces vysokorychlostního čiření – moderní technologie úpravy vody
M. Pivokonský, P. Polášek, B. Knesl
- Technologie vysokorychlostního čiření umožňují intenzifikaci separačních procesů pomocí optimalizace hydrodynamických podmínek tvorby agregátů, a to prakticky bez ohledu na kvalitu či charakter surové vody.

Zobrazit příspěvek v PDF.

Technologie FMX – nové řešení membránové filtrace
M. Holba
- Technologie FMX představuje moderní způsob separačních procesů. V současné době, kdy je velký, místy až přehnaný důraz kladen na kvalitu vyčištěné odpadní vody, přináší řešení v podobě jednoduché, spolehlivé a levné technologie a nabízí nám vyčištěnou odpadní vodu, která svojí kvalitou představuje hodnotný, dále využitelný produkt.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Optimální měření průtoku přístroji firmy KROHNE
- Přehled průtokoměrů firmy KROHNE.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vinuté trubkové výměníky HEMCE v procesech kondenzace vodních par a VOC ze vzdušin
V. Kautský
- Příspěvek se zaměřuje na řešení snížení obsahu par VOC za současného snižování vodních par v nosné vzdušině pomocí kondenzační metody využitím výměníků s vinutým svazkem trubek v anglosaské literatuře často označovaných jako Helicail MultiCoiltube Excanger.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Chemicko-inženýrský objektový model
V. Hlubuček
- Objektově orientovaný model by měl být vytvářen zdola na základě praktických potřeb nejlépe jako Open Source nebo akademická iniciativa, aby nepodléhal komercializaci. Takový model pak může sloužit při výpočtech a modelování v různých moderních programovacích jazycích C++, C#, Java nebo Visual Basic.

Zobrazit příspěvek v PDF.


ACHEMA 2009: Počítačová dynamika tekutin
-
Článek přináší pohled na aktuální vývoj v oblasti počítačové dynamiky tekutin, která poskytuje výkonný nástroj ke znázornění pochodů, probíhajících ve většině typů zařízení v chemické výrobě, jako jsou míchadla, potrubí a jiné typy složitých výrobních nádob.

Zobrazit příspěvek v PDF.


mini CORI-FLOW – Nejmenší kompaktní Coriolisův průtokoměr v systémech dávkování kapalin
P. Schwarz
- Nová typová řada precizních hmotnostních průtokoměrů mini CORI-FLOW firmy BRONKHORST Cori Tech B.V. pracuje na principu měření Coriolisových sil. Svými rozměry a konstrukcí jsou průtokoměry určeny pro aplikace měření velmi malého průtoku. Celkem tři rozměrové řady přístrojů M12, M13 a M14 pokrývají rozsahy průtoků od 0,1 g/h až do 30 kg/h.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Prakticky relevantní reologická analýza polymerů pomocí moderních reometrů
M. Vilimovská, K. Voldřich, K. Wollny
- Příspěvek se zaměřuje na moderní reometry, které nabízejí další speciální příslušenství pro sledování vytvrzovacích, vulkanizačních a chemických reakcí, např. na epoxidových pryskyřicích nebo UV systém.

Zobrazit příspěvek v PDF.


První úspěchy Katalogu přístrojů a služeb Univerzity Palackého v Olomouci
- Univerzita Palackého disponuje kvalitním přístrojovým vybavením a cenným duševním vlastnictvím, které lze uplatnit zejména v oboru farmacie, chemie, biotechnologie, optiky či nanotechnologie. Toto technické vybavení a know-how může nyní využít každá firma, a to díky Katalogu přístrojů a služeb univerzity, který VTP UP spustil ve spolupráci s jednotlivými univerzitními pracovišti teprve před několika měsíci.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Referenční materiály – dostupnost a možnosti použití
P. Carasová
- Anglická společnost LGC Standards, je jedním z evropských výrobců referenčních materiálů, která je ve spolupráci s IRMM evropským výzkumným centrem a německou institucí BAM zahrnuta do programu výroby evropských referenčních materiálů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Reometry překonávají dosavadní limity
J. Hrdlička
- Možnosti reometrické platformy Kinexus ukazují, kam až se reometrie vyvinula v poslední době. Bylo dosaženo značných zlepšení v samotném hardwarovém jádře reometru, ale zásadní pokrok zaznamenalo zejména uživatelské rozhraní i snadná dostupnost vysoce kvalitních dat.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Stabilita farmaceutických výrobků
M. Černík
- Aplikace přístroje Turbiscan®, který umožňuje důkladné zkoumání stability různých farmaceutických výrobků a zdokonalování jejich formulací z pohledu stability.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Shimadzu Promince LC-20adnano – nové čerpadlo a software pro 1D a 2D nano LC-kapalinovou chromatografii
nejen pro analýzu proteinů

J. Marek
- Nové čerpadlo Prominence LC-20ADnano plně vyhovuje nárokům kladeným na čerpadlo využitelné při sestavování jednodimenzionálních (1D) a dvoudimenzionálních (2D) chromatografických „nano LC systémů“ používaných především v oblasti separace proteinů a obdobných náročných aplikacích kapalinové chromatografie.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nové trendy v plynové chromatografii
S. Vozka
- Plynová chromatografie je babička mezi analytickými metodami. Prošla krizemi a opakovaně se vzpamatovávala. V současnosti se má velmi dobře k světu jak ve výzkumných, tak v kontrolních a provozních laboratořích. Jako u všech dospělých metod se u ní pozornost soustřeďuje více na metodickou stránku, než na výzkum a vývoj techniky samé. Je tedy otázkou, zda je od plynové chromatografie ještě možno očekávat novinky, které by stály za zmínku.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Přední odborníci na ekotoxikologii a REACH na výstavě LABOREXPO 2009
- Doprovodný program letošního ročníku výstavy LABOREXPO - 7.-8.10.2009, Kongresové centrum Praha - bude tvořit především hlavní program přednášek, jehož tématem budou „Trendy v monitorování vlivu chemických látek na člověka a životní prostředí“, který bude rozdělen do obou dnů výstavy.

Zobrazit příspěvek v PDF.

 

Seznam inzerce:

CHROMSERVIS - Vybavení pro UHPLC
HACH LANGE – Kyvetový test TOC
WTW - Kontrola kvality vody
ANTON PAAR - Laboratorní přístroje
CHROMSPEC - Unikátní suché vývěvy XDS
ASIO - Plastové a nerezové nádrže
DENWEL - Procesní technologie míchání
KROHNE - Coriolisův hmotnostní průtokoměr
VAKADING - Trubkové výměníky
IMMUNOTECH - pH metry, mikrodestičkové readery, spektrofotometry
UNI-EXPORT INSTRUMENTS - Identifikace termoplastů na termomechanickém principu
DECHEMA - Veletrh Achema 2009
D-EX LIMITED - Coriolisův hmotnostní průtokoměr a regulátor kapalin a plynů
POKORNÝ - Těsnění
TURCK - Senzory pro snímání průtoku kapalin
MERCI - Tužkový refraktometr
SAVINO BARBERA - Antikorozní plastová čerpadla
INGOS - Kapalinový chromatograf, spektrofotometrický detektor
TRIAK - Laboratorní vybavení
ANAMET - Reometry
DINEL - Systémy pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů
LABIO - Vybavení pro chromatografii
CHEMagazín - Výstava laboratorní techniky LABOREXPO 2009
BRNĚNSKÉ VELETRHY - Veletrh MSV 2009
ZOMAPLAST - Plastová procesní zařízení

 

 

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft