Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

2/2011 (Kapaliny)

Archiv časopisů » Ročník 2011 » 2/2011 (Kapaliny)

CHEMAGAZÍN 2/XXI (2011)

Téma čísla: Kapaliny

Vyšlo: Březen/Duben 2011
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 52

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

HILIC chromatografie: perspektivní technika separace polárních látek na polárních stacionárních fázích ve vodně-organických mobilních fázích
Jandera P.
- Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v posledních letech zaznamenala významný pokrok ve vývoji instrumentace a nových typů kolon, které umožňují výrazně zrychlit analýzu, zvýšit počet látek separovaných v jednom nástřiku vzorku a rozšířit spektrum analyzovaných látek.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zkušenosti s validací testů Spectroquant v Pražských vodovodech a kanalizacích
PALASOVÁ, J.
- Příspěvek porovnává výsledky analýz pitných a povrchových vod, získané při validaci testů Spectroquant a normovaných postupů, na které se používané testy odkazují.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nezapomeňte na kapilární elektroforézu!
Plaček L.
- Kapilární elektroforéza (zkr. CE z angl. capillary electrophoresis) je speciální odvětví analytických elektromigračních metod, které doznalo velkého ohlasu na přelomu tisíciletí, kdy byl navržen elegantní způsob dekódování sekvencí DNA pomocí této techniky.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nová revoluční koncepce zařízení na přípravu vzorků – GPC, SPE, koncentrátor
Jehlička P., Dolinová J.
- Freestyle GPC je nová univerzální modulární platforma firmy LCTech pro nejpoužívanější techniky pro přípravu vzorků. Toto robotické zařízení je primárně určeno pro plně automatický provoz v režimu GPC (Gel Permeation Chromatography),  s možností upgradu na automatickou SPE (Solid Phase Extraction), případně připojením vakuové komory na automatický vakuový koncentrátor vzorků.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Reometry překonávají dosavadní limity
Hrdlička J.
- Příspěvek přibližuje možnosti reometrické platformy Kinexus, které ukazují, kam až se reometrie posunula v poslední době.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nové přístroje Anton Paar
Voldřich K., Vilimovská M.
- Anton Paar uvádí na trh nové přístroje – hustoměr DMA 500 a refraktometry Abbemat.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nový spektrofotometr DR 3900
Ouzká M.
- VIS spektrofotometr DR 3900 (obr. 1) je nejnovějším produktem z dílen HACH LANGE a jak bývá zvykem, i tentokrát přináší na pole spektrofotometrické analýzy jedinečné nové prvky a funkce.

Zobrazit příspěvek v PDF.


EPPENDORF je stále na prvním místě v pipetování
- Už 50 let je firma Eppendorf stále na prvním místě na světě v pipetování a dávkování kapalin. Poslední statistika IBO (Instrument Business Outlook) to jasně dokazuje. Různé firmy jsou první v různých věcech, Eppendorf pak v oboru „Liquid Handling“.

Zobrazit příspěvek v PDF.


RHEONAUT – Unikátní propojení FT-IR spektrometru a rotačního reometru
- Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr v oblasti instrumentální techniky nejen pro vědu a výzkum, uvedl na trh kompaktní FT-IR modul RHEONAUT pro svůj špičkový reometr HAAKE MARS. Unikátní propojení FT-IR spektrometru a rotačního reometru opět posouvá hranice výzkumu reologických vlastností na mikroskopické úrovni.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nové pobočky Hanna Instruments® v České republice a na Slovensku

Zobrazit příspěvek v PDF.


Skladování nebezpečných látek v laboratoři
Spáčil P.
- Firma MERCI® představuje novou řadu speciálních skříní firmy ASECOS®, které vynikají skutečně velkým vnitřním prostorem, vysokou mírou bezpečnosti a snadnou instalací pod pracovní deskou všech typů digestoří MERCI®.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Sklo chrání a je bezpečné
- Sklo je ale natolik bezpečné, odolné a chemicky stálé, že je hojně používáno také ve farmaceutickém či chemickém průmyslu. Hnědé skleněné obaly, které se vyrábějí ve sklárně Vetropack Moravia Glass v Kyjově, distribuuje od roku 2009 firma 3P – CHEM. Na výběr je široká škála skleněných obalů
o objemu 100–1100 ml.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Úmluva o zákazu chemických zbraní a povinnosti podniků v ČR
Vopálenský, V., Bláhová, M.
- Příspěvek má upozornit odbornou veřejnost na platnou legislativu a z ní plynoucí povinnosti, které budou platit i po roce 2012.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Boční míchadla – výhodná řešení?
Seichter P. , Pešl L., Sláma V.
- Příspěvek zmiňuje výhody použití bočních míchacích ústrojí u řady procesů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Levitační magnetická míchadla
- Společnost Alfa Laval uvádí na trh svá magnetická míchadla využívající technologii rotoru levitujícího na silném permanentním magnetickém poli.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Numerická simulace sedimentační nádrže v čistírně odpadních vod
Záhorová Z.
- Díky simulacím provedeným pomocí programu COMSOL Multiphysics® se zjistilo, že pro vyřešení problému není nutné nádrž opět přestavovat, ale stačí
do přitékající směsi vody a aktivovaného kalu přidat chemickou sloučeninu, která změní charakter kalových částic.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Přesně navržená čerpadla zlepšují účinnost v potravinářském a nápojovém průmyslu
- V současné době nabízí společnost KSB sortiment čerpadel řady Vita určený speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl, který pokrývá širokou oblast použití od jednoduchých odstředivých čerpadel až po objemová čerpadla pro média citlivá na střih.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Měření průtoku emulzí, roztoků, suspenzí a kaší s nízkou vodivostí magneticko--indukčnímí průtokoměry KROHNE
Komp P.
- Firma KROHNE vyrábí již řadu let magneticko-indukční průtokoměry s kapacitními elektrodami, které umožňují přesné a spolehlivé měření ve všech výše uvedených situacích. Měřicí princip se shoduje s běžnými magneticko-indukčními průtokoměry, rozdíl je v konstrukci snímacích elektrod a vstupních obvodů průtokoměru.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Měření hladin kapalin stavoznaky s vizuální signalizací
Havlík J.
- Tam, kde je kromě vizuální signalizace požadován i dálkový přenos získaných informací, jsou jediným řešením měřidla s elektronickými prvky.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Umělé neuronové sítě – Základy teorie a aplikace (16)
Taufer I., Drábek O., Doležel P.
- V příspěvku je uveden popis principu řízení nelineární soustavy prediktivním regulátorem, založeným na využití umělé neuronové sítě. Je pokračováním seriálu „Umělé neuronové sítě – základy teorie a aplikace“, publikovaném v tomto časopise v letech 2005 až 2009. V příspěvku je popsána umělá neuronová síť ve funkci prediktoru, stručně je  popsán algoritmus hledání optimálních predikovaných hodnot akční veličiny a postup prediktivního řízení. Na příkladu jsou demonstrovány vlastnosti prediktivního řízení a jeho výsledky jsou porovnány s výsledky adaptivního řízení.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Seznam inzerce:

ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2011
WTW – Měřicí technika
CHROMSERVIS – UHPLC systém
PRAGOLAB – Kapilární elektroforéza
Eppendorf – Elektronické pipety
Komerční banka – KB EU Point
LABICOM – Laboratorní přístroje
SHIMADZU – Spektrofotometry
WATERS – UPLC systém
CHROMSPEC – Spektrofotometr
ANAMET – Analytické systémy
Hach Lange – VIS spektrofotometr
LGC – Referenční materiály
INGOS – Kapalinový chromatograf
Hanna Instruments – Laboratorní přístroje
PRAGOLAB – Kapilární elektroforéza
Eppendorf – Elektronické pipety
MERCI – Bezpečnostní skříně
Analytika – Laboratorní vybavení
PRAGOLAB – HPLC kolony
3P-CHEM – Obaly
ILABO – Laboratorní přístroje
INTERTEC – Digitální refraktometr
Čerpadla Kouřil – Dávkovací čerpadla
TECHMIX – Míchací zařízení a bioreaktory
HUMUSOFT – Software
KSB – Čerpadla
KROHNE – Průtokoměry
KATKO – Čerpadla
Savino Barbera – Čerpadla
D-EX – Měření výšky hladin
VELETRHY BRNO – MSV 2011
MERCK MILLIPORE – Kyvetové testy

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft