Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

2/2012 (Kapaliny)

Archiv časopisů » Ročník 2012 » 2/2012 (Kapaliny)

CHEMAGAZÍN 2 (XXII), 2012

Téma čísla: Kapaliny

Vyšlo: Březen/Duben 2012
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 60

 Stáhněte a prohlédněte si celý časopis ve formátu PDF - ZDE
(Velikost souboru 13 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)


Výběr z obsahu vydání:

Tlakové účinky axiálních míchadel
Seichter P., Pešl L.
- Příspěvek se zabývá stanovením velikosti axiální síly a parametry ovlivňujícími její výši.


Charakterizace viskoelastických vlastností tavenin, vytvrzujících termosetů a tuhých polymerních nanokompozitů pomocí multifunkčního reometru
MIKEŠOVÁ J., STRACHOTA A.
- Autoři příspěvku na několika příkladech velmi stručně představují široké možnosti využití multifunkčních reometrů.


Thermo Scientific HAAKE CaBER 1 – elongační tok
Klimovič M.
- Pomocí přístroje HAAKE CaBER 1 lze zkoumat elongační chování nízkoviskózních kapalin. Rotační viskozimetry a reometry tuto schopnost nemají a tak je elongační reometr perfektním doplňkem pro získání kompletních informací potřebných k porozumění aplikací, které jsou ovlivněny, resp. řízeny elongačními tokovými vlivy.


Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME
Voldřich K., Vilimovská M.
- Měření viskozity v novém uspořádání s vysoce přesnými výsledky a s minimálním objemem vzorku, to jsou základní charakteristiky pro Lovis 2000 M/ME.


Analýza UV a VIS spekter různými algoritmy
Javůrek M., Meloun M.
- Výsledek testu dvou algoritmů – SQUAD(84) a SPECFIT/32 – na experimentálních i simulovaných datech.


Analýzy vody? Kvalitní fotometrický systém je jasnou volbou!
Kachel M.
- Ačkoli se zdá být fotometrie dávno probádanou oblastí, je v ní stále co vylepšovat. Je to jedna z univerzálnějších metod pro stanovení široké škály látek. Není potřeba pracovat nákladně a tvrdě, je potřeba pracovat chytře!


Voda bez organických kontaminantů pro ultrastopové environmentální analýzy pomocí Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry
Whitehead P.
- Aspekty přípravy ultračisté vody s pomocí systému PURELAB Ultra.


Rozpouštědla Optima® pro hmotnostní spektrometrii
- Rozpouštědla Fisher Chemical Optima LC/MS se vyznačují velice nízkou hodnotou šumu v pozitivním i negativním módu.


Iontová chromatografie – široké spektrum aplikací
Barath P.
- Iontová chromatografie (IC) je významná analytická metoda s širokým uplatněním v různých průmyslových odvětvích.


Filtrace vzorků již nemusí být noční můrou
Kukla S.
- Z nedávného průzkumu mezi pracovníky laboratoří instrumentální analýzy vyplynulo, že 80 % z nich filtruje vzorky před vlastní analýzou, nejčastěji za použití HPLC nebo UHPLC instrumentace jako koncovky.
V tomto článku si nastíníme, jaké jsou možnosti filtrace vzorků a co se vzorky obtížně filtrovatelnými.


Thermo mění hranice analytické instrumentace – tentokrát v GC
Plaček L.
- Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které propracovanou automatizací pomohou rutinérům v každodenní časové i pracovní tísni a potěší hravé vývojáře překvapivou variabilitou – zástupci obou táborů mají další příležitost ráno vstávat s úsměvem na tváři!


Analýza derivátů celulózy moderní GPC/SEC technikou
- Studie analýzy komponent celulózy s použitím moderní detekce SEC/GPC, která může velmi přispět ke korelování vlastností, molekulové váhy a velikosti ke kritickým funkcím, jako je stabilita, schopnost uvolňovat léky a toxicita.


Nežádoucí bubliny nebo minimální průtok? Bezpečné řešení poskytnou ultrazvukové snímače
- Při dávkování kapalin jsou vzduchové nebo plynové bubliny často příčinou snížení kvality nebo dokonce výpadků výroby/procesů. Ultrazvukové senzory firmy SONOTEC, aniž by byly v přímém kontaktu s kapalinou, vzduchové bubliny spolehlivě detekují. Jednoduše se z vnější strany upevní na potrubí nebo na hadičku.


Pipetování studené a teplé kapaliny
Barthlen T., Rouzic E., Millet F., Dévé J.
- Firma Gilson® provedla studii pro zjištění vlivu teploty vzorku na výsledky pipetování. V tomto článku přinášíme výsledky této studie a nabízíme řešení, jak k tomuto problému přistupovat.


Čerpadla a ventily Alfa Laval – vyšší produktivita a ziskovost
- Sortiment komponent a řešení společnosti Alfa Laval určených pro biotechnologický a farmaceutický průmysl zahrnuje komplexní nabídku ventilů, čerpadel, výměníků tepla, magnetických míchadel a instalačního materiálu.


Sudová čerpadla LUTZ
- Mnohaletou praxí ověřená sudová čerpadla Lutz lze použít prakticky k čerpání každé kapaliny.


Čerpadla ROTAN®-DESMI – Zubová čerpadla s vnitřním ozubením
- Čerpadla ROTAN®-DESMI přestavují v oblasti zubových čerpadel s vnitřním ozubením světovou extratřídu.


Skříně, boxy a sklady na nebezpečné látky
Zajíc R.
- Již více než 25 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výrobou prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a skladování  pohonných hmot, olejů, odpadů a jiných nebezpečných látek.


Bezpečné skladování chemikálií
Vilím J.
- Informační systém CHEMAX zabezpečuje řízení a přehlednou evidenci procesů při nakládání s chemickými látkami, zvláště pak nebezpečnými.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (6)
ŠPAČEK M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J.
- Pokračování seriálu článků, tentokrát na téma „Business a Competitive Intelligence jako nástroje podpory strategického rozhodování“.


Umělé neuronové sítě – Základy teorie a praxe (19)
- Přípěvek uzavírá tématiku prediktivního řízení s využitím umělých neuronových sítí. Jsou prezentovány výsledky simulace prediktivního řízení při působení poruch na vstupu a výstupu soustavy a poruch a driftu parametrů soustavy.


Seznam inzerce:

ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
VEOLIA WATER – Přístroj pro přípravu ultračisté vody
WTW – Přístroje pro FOS/TOC analýzy
TA INSTRUMENTS – Hybridní reometr
TECHMIX – Míchací zařízení a bioreaktory
SHIMADZU – UV-VIS spektrofotometr
PRAGOLAB – Přednášky
ANALYTIKA – Vzorky a referenční materiály
ANALYTIKA – Kalibrační roztoky a pipety
DENWEL – Provozní fotometry
LACH-NER – Rozpouštědla
METROHM – Iontová chromatografie
EXPO-Consult + Service – Veletrh analytica 2012
BIA VERDER – Laboratorní hadicová čerpadla
INGOS – Kapalinový chromatograf
CHROMSPEC – Elementární analyzátor
LABICOM – Laboratorní vybavení
ANAMET – Řešení přípravy vzorků
ANAMET – Řešení přípravy vzorků
MERCI – GPC/SEC systémy
IN-ION – Iontoměniče
KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
SIPOCH – Laboratorní vybavení
INTERTEC – Rotační odparka
SONOTEC – Ultrazvukové měření
ASIO – Plastové a nerezové nádrže
SAVINO BARBERA – Antikorozní plastová čerpadla
MUTE – Sudová a kontejnerová čerpadla
MUTE – Čerpadla s vnitřním ozubením
DENIOS – Skladování nebezpečných látek
WCONTACT – Software CHEMAX
SAVINO BARBERA – Antikorozní plastová čerpadla
VELETRHY BRNOPLASTEX 2012
MERCK – Vakuový filtrační manifold

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft