Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

2/2013 (Kapaliny)

Archiv časopisů » Ročník 2013 » 2/2013 (Kapaliny)

CHEMAGAZÍN 2 (XXIII), 2013

Téma čísla: Kapaliny

Vyšlo: Březen/Duben 2013
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 68

 Stáhněte a prohlédněte si celý časopis ve formátu PDF - ZDE- (Velikost souboru 11 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
V případě zájmu o zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Zobecněný model hydrodynamiky toku a jeho identifikace
Bártová, D., Kukal, J.
- Článek se zabývá modely toku s axiální disperzí. Nabízí užitečné zobecnění těchto modelů, které najde uplatnění zejména při identifikaci hydrodynamických parametrů chemických zařízení.


Hodnocení účinností výměníků tepla
Kubín M.
- V příspěvku jsou uvedeny různé druhy účinností používané pro hodnocení tepelných rekuperačních výměníků (trubkové a deskové) z hlediska jejich  průtokového uspořádání, které se používá v technické praxi.


Nemrznoucí směsi v nepřímých systémech chlazení a topení
Skolil J.
- Příspěvek se zabývá použitelností vodných roztoků na bázi glykolů jako náplní systémů chlazení a topení.


Homogenizační účinky rotačních míchadel
Seichter P., Pešl L., Fořt I. a, Rieger F., Jirout T.
- Provedené experimentální práce ukázaly, že pro homogenizační míchání kapalin je výhodné přednostně volit axiální míchadla s tokem média ke dnu. Jako příklad je v příspěvku uvedeno hydrofoilní míchadlo TX335, které se již osvědčilo na celé řadě velkoobjemových průmyslových realizací.


Adsorpcia vybraných polutantov vôd na prírodnom a povrchovo-fukcionalizovanom klinoptilolite – Z historického pohľadu do súčastnosti
Chmielewská E., Konečný J., Bošan Z., Švancer J.
- Predmetom príspevku bolo poukázať na doterajšie výsledky a úroveň výskumu slovenského klinoptilolitového tufu z aspektu jeho potenciálneho využitia v oblasti ochrany vôd.


Zpracování odpadní vody z myček automobilů tlakovými membránovými procesy
MIKULÁŠEK P., CUHORKA J., PALATÝ Z., CHÝLKOVÁ J., ŠKORVAN O.
- Práce se zabývá aplikací ultrafiltračních a mikrofiltračních membrán pro separaci odpadních vod s obsahem uhlovodíků.


Skladování laboratorní čisté vody
- Posouzení dvou variant skladování laboratorní čisté vody. Ve statickém zásobníku či tlakové nádobě nebo v zásobníku s periodickou recirkulací přes kombinaci iontově výměnných pryskyřic nebo elektrodeionizace, UV záření a filtrace.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (12)
HYRŠLOVÁ J., SOUČEK I., ŠPAČEK M.
- Řízení procesu údržby v chemickém průmyslu.


Další příspěvky:

 • HENNLICH: Nové trysky pro chemický průmysl
 • Novinky společnosti Ekato v technologii míchání kapalin a pevných částic
 • MEMBRÁNOVÉ PROCESY – ELEKTRODIALÝZA
 • Nová řada čerpadel Etanorm od KSB
 • Vřetenová čerpadla SYDEX
 • Čerpadla LUTZ pro použití v laboratořích
 • OPTIFLEX 2200 – nový TDR hladinoměr KROHNE
 • Filtr y HENNLICH pro chemický průmysl
 • CORI-FILLTM – kompaktní dávkovací systém kapalin
 • Novaseptum – efektivní a bezpečný systém vzorkování
 • Nová generace PAL systémů – dech beroucí příprava vzorku a dávkování
 • Petrotest – nová akvizice Anton Paar
 • Nový způsob oxidace v analýze celkového organického uhlíku (TOC)
 • Naplňuje SFC novodobá očekávání?
 • K životnímu jubileu Ing. Vladimíra Dufka, CSc.

Seznam inzerce:

KSB – Čerpací technika
ANAMET – Systémy pro analýzu vod a kapalných vzorků
RIGAKU – Disperzní fluorescenční spektrometr a RTG difraktometr
CHROMSERVIS – Procesní měření fyzikálních veličin
SONNEK – Čerpací technika
CLASSIC OIL – Technické kapaliny
DENWEL – Míchadla
HENNLICH – Trysky pro chemii
CHROMSPEC – Suchá vývěva
VZLÚ – Pronájem objektu
HENNLICH – Filtry
PRAGOLAB – Automatické koncentrátory
NÜRNBERG MESSE – Veletrh TechnoPharm
ANALYTIKA – Laboratorní vybavení
HENNLICH – Čerpací technika
MUTE – Čerpací technika
MUTE – Laboratorní čerpadla
HENNLICH – Regulační ventily
KROHNE – Hladinoměr
D-EX – Hm. průtokoměr a regulátor
CHEMAGAZÍN – Veletrh LABOREXPO 2013
VEOLIA WATER – Systém na výrobu čisté vody
MERCI – Laboratorní vzduchový chladič
INTERTEC – pH elektrody
KOUŘIL – Dávkovací čerpadla
CHROMSPEC – Spektrofotometr
PRAGOLAB – Odborné přednášky
Veletrhy Brno – MSV 2013
MERCK – Míchací tanky

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft