Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

3/2009 (Vzduch, plyny, páry a aerosoly)

Archiv časopisů » Ročník 2009 » 3/2009 (Vzduch, plyny, páry a aerosoly)

CHEMAGAZÍN 3/XIX (2009)

Téma čísla: Vzduch, plyny, páry a aerosoly

Vyšlo: Květen/Červen 2009
Náklad: 4200 ks
Počet stran: 44

 

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Možnosti produkce vodíku parciální oxidací odpadní biomasy
V. Tukač, J. Hanika, V. Veselý, J. Lederer, F. Nečesaný
- Využití řepkového šrotu jako chemické suroviny pro produkci vodíku je možné díky velké kapacitě a centralizaci jeho zdroje produkcí bionafty. Na rozdíl od uhlovodíků nižší obsah uhlíku a vyšší koncentrace kyslíku ve šrotu snižuje výhřevnost a současně nároky na kyslík pro oxidaci. Výpočtem rovnovážného složení produktů parciální
oxidace byla ověřena možnost produkce vodíku parciální oxidací šrotu nebo jeho směsí s uhlovodíky.

Zobrazit příspěvek v PDF.

Plynové chromatografy firmy SHIMADZU – historie a současnost
J. Marek
- Firma Shimadzu je rozhodně nejen historicky, ale především aktuálně „na špičce“ výrobců plynových chromatografů. Příspěvek mapuje historii i nejnovější trendy ve vývoji GC systémů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Měření amoniaku pomocí PID detektorů
L. Vlk
- Amoniak má ionizační energii 10,18 eV, a proto jej lze snadno měřit pomocí fotoionizačního detektoru (PID) vybaveného standardní UV lampou 10,6 eV.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Termické hmotnostní průtokoměry Sierra Instruments řady 100i Smart – Trak™
P. Komp
- Článek přibližuje termický hmotnostní průtokoměr Sierra Instruments řady 100i Smart – Trak™, který zaručuje přesné měření, přizpůsobí se požadované aplikaci a má vynikající provozní parametry.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Cesty k dosažení větší spolehlivosti utěsnění
přírubových spojů

J. Lukavský, J. Tomáš
- Zkušenosti z provedených aplikací montážního postupu ukázaly, že lze zaručit dlouhodobé spolehlivé utěsnění tlakových zařízení a potrubí v chemických, petrochemických a energetických tlakových zařízeních.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Kryogenní technologie chlazení reaktorů a vymrazování VOC pro chemii a farmacii
A. Kroupa
- Separace těkavých organických látek z proudu nosného plynu (vzduch, dusík, vodík atd.) opět s využitím chladu kapalného dusíku usnadňuje recyklaci látek při organické výrobě a také čištění odpadní vzdušiny od nebezpečných polutantů životního prostředí. Snižuje tak náklady na chemickou výrobu a také zátěž okolí tímto průmyslem.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vážení v chemickém průmyslu
J. Truffin
- V chemickém průmyslu je jeden z důležitých procesních dějů (ne-li nejdůležitější) přesné zjištění množství komponentů vstupující do procesu skladování, výroby a případného dalšího zpracování. Zjištění hmotnosti se stále více jeví jako objektivnější kvantitativní zhodnocení celého procesu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Chlórdioxid pomáhá zvítězit nad legionelou
D. Šídlo
- Popis nové technologie Oxiperm Pro pro úpravu a dezinfekci vody.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
J. Smrťák
- Profil přímého pokračovatele Státního ústavu hydrologického založeného v roce 1919, který si v letošním roce připomíná 90 let své existence.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vynález syntetickej gumy
- Tento rok bude takmer 100 rokov od vtedy, čo bola prvý krát patentovaná syntetická guma. Příspěvek tuto historii přibližuje z pohledu předního gumárenského výrobce firmy Lanxess.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Umělé neuronové sítě - základy a teorie (15)
I. Taufer, O. Drábek, P. Seidl
- Patnáctá část seriálu se zabývá identifikací systémů s velkými hodnotami vstupního a výstupního signálu. Je ukázáno na způsob úspěšného řešení tohoto problému metodou zmenšení strmostí aktivačních funkcí skrytých neuronů a metodou normování dat. Tento článek je posledním ze seriálu UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ – ZÁKLADY TEORIE A APLIKACE.

Zobrazit příspěvek v PDF.

 

Seznam inzerce:

Seznam inzerce:

NEOTEC - Nová míchačka IKA
HACH LANGEKyvetový test TOC
WTW - Kontrola kvality vody
CHROMSERVIS - Bezdrátový detekční systém
LABICOM - Chromatografická laboratorní zařízení
LACH-NER - Chemikálie pro laboratoř a výrobu
LINDE - Speciální plyny
CENTEC - Analytická a měřicí technika
AIR PRODUCTS - Extra čisté plyny
KROHNE - Hmotnostní průtokoměry
NICOLET CZ - Průmyslový analyzátor plynů
CHROMSPEC - Unikátní suché vývěvy
ILABO - Mobilní laboratoř RETSCH v ČR
LABICOM - Generátory plynů
MESSER TECHNOGAS - Veletrh Achema 2009
UTILCELL - Průmyslová vážicí zařízení
GRUNDFOS - Úprava vody
TRIAK - Laboratorní vybavení
MERCI - Soutěž o novou digestoř typ N
SAVINO BARBERA - Antikorozní plastová čerpadla
BRNĚNSKÉ VELETRHY - Veletrh MSV 2009
CHEMagazín - Výstava laboratorní techniky LABOREXPO 2009

 
 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft