Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

3/2010 (Vzduch, plyny, páry a aerosoly)

Archiv časopisů » Ročník 2010 » 3/2010 (Vzduch, plyny, páry a aerosoly)

CHEMAGAZÍN 3/XX (2010)

Téma čísla: Vzduch, plyny, páry a aerosoly

Vyšlo: Květen/Červen 2010
Náklad: 3750 ks
Počet stran: 36

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Využití vodíku k regulaci výkonu obnovitelných zdrojů energie
Doucek A., Janík L., Tenkrát D., Dlouhý P.
- Vodíkové technologie mohou sloužit k uskladnění energie vyrobené z obnovitelných zdrojů o nestálém výkonu přímo v místě výroby. Takto získaný vodík lze poté využít dle lokálních podmínek buďto jako palivo pro dopravu nebo pro opětovnou výrobu elektřiny, například ve stacionárních palivových článcích nebo motorech.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Role kyseliny sírové v atmosférické nukleaci
Brus D., Ždímal V.
- Příspěvek se zabývá novými aerosolovými částicemi, které vznikají procesem nukleace přímo v atmosféře, kde působí jako kondenzační jádra, a jako taková ovlivňují nejen tvorbu oblačnosti ale zprostředkovaně i radiační bilanci planety Země.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Neutralizace alkalických vod oxidem uhličitým – náhrada minerálních kyselin ve vodárenství a čištění odpadních vod
Kroupa A.
- Článek přibližuje možnosti a realizace použití oxidu uhličitého při úpravě pH pitných, technologických a odpadních vod jako vhodné náhrady minerálních kyselin.

Zobrazit příspěvek v PDF.


OPTISWIRL 4070 – optimální měření průtoku plynů od firmy KROHNE
Komp P.
- Použití vírového průtokoměru OPTISWIRL 4070 pro měření průtoku plynů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Měření částic ve vzduchu pomocí spektrometru s širokým rozsahem
Spielvogel J., Guo X., Pesch M., Keck L., Prokop T.
- Studie komplexního měření aerosolu ve vzduchu s použitím nového mobilního spektrometru s širokým rozsahem tzv. WRAS (Wide Range Aerosol Spectrometer).

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zásobování přístrojů pro hmotnostní spektrometrii
Záruba M.
- Pro laboratoře, ve kterých je LC-MS systém v provozu nepřetržitě, je optimální volbou tzv. „ON-SITE“ zařízení. Přístroj, který zajistí separaci dusíku ze vzduchu přímo v laboratoři. Nejnovějším typem generátorů dusíku jsou tzv. membránové generátory, které jsou v zemích EU již dlouhodobě úspěšně používány. V České republice jsou v současnosti v provozu dvě tato zařízení, přičemž obě byla dodána firmou Messer Technogas.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Aktuální požadavky chemické legislativy aneb změna je život
Martynek J., Horký J.
- GHS a CLP – principy a hlavní změny.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nová řada chromatografických přístrojů DANI
Vlk L.
- Výrobce chromatografických přístrojů DANI Instruments S.p.A. v průběhu posledních let intenzivně pracoval na vývoji nových chromatografických přístrojů, které výrazně posouvají možnosti analytických technik především tam, kde je požadovaná vysoká citlivost, krátká doba analýzy a komplexní řešení.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Thermo Fisher Scientific uvádí na trh nový jednoduchý kvadrupól GC-MS s vyjímatelným iontovým zdrojem
- Thermo Fisher Scientific Inc., světový dodavatel přístrojů v oblasti vědy a výroby, představil v březnu na světové výstavě Analytika 2010 v Mnichově nový jednoduchý kvadrupól pro plynovou chromatografii nazvaný ISQ, který se pyšní unikátním způsobem vyjímání iontového zdroje bez zavzdušnění systému. Nový  ExtractaBrite™ iontový zdroj umožňuje uživateli jednoduchou manipulaci a výrazně snižuje čas potřebný pro přerušení práce GC-MS při všech aplikacích především v oblasti toxikologie, soudních analýz, sledování bezpečnosti potravin a životního prostředí.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Oční a tělní nouzové sprchy a vymývačky – zbytečná investice nebo základní prevence?
Strádal M.
- Právo na ochranu zdraví je dáno nejen zákonem, ale i Listinou základních práv a svobod. Snad na každém pracovišti se dnes používají nebo by se měly používat ochranné prostředky proti nebezpečným látkám, hořlavinám, prachu a částicím zpracovávaných materiálů, které by mohly poškodit nebo i jen ohrozit zdraví člověka. Velmi účinnou složkou jsou dostupná centra záchrany s tělní a oční sprchou či vymývačkou.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nehorľavý, húževnatý „PVC“ s vyššou pridanou hodnotou
Macho V., Olšovský M., Micka M., Jureček Ľ., Fujerík R., Komora L.
- Podarilo sa vypracovať technológiu výroby kvalitného húževnatého „PVC“ na báze komerčne dostupných východiskových surovín s využitím bežných zariadení na výrobu emulzných a suspenzných typov PVC.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Jednoduché řešení složitých čerpacích problémů
Netopil T.
- Vzhledem k jednoduchosti instalace a nízkým provozním nákladům ve srovnání s membránovými čerpadly jsou v chemickém průmyslu vertikální odstředivá čerpadla v konstelaci „out of tank“ stále populárnější.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Seznam inzerce:

MESSER TECHNOGASPlyny pro laboratoře
CHROMSERVIS - Hmotnostní spektrometr GC/MS-TOF MASTER
WTWZáznamník dat pro sledování kvality vody
UNIVERZITA PARDUBICE62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností
CHROMSPEC - Suché vývěvy
PH GIAÚsporná plastová čerpadla
SAVINO BARBERAČerpací technika
KROHNEPrůmyslová měřicí zařízení
ILABOMobilní laboratoř RETSCH
VÁHY - RADWAGElektronická vážicí zařízení
ENVITECH BOHEMIASystémy a služby pro měření v oblasti životního prostředí
SCIENCE INSTRUMENTS AND SOFTWAREValidace teploty, vlhkosti a čistoty
CHROMSPEC - Spektrometry
MERCILaboratorní nábytek a digestoře
MEDISTYLSoftwarová příručka
BENTLEY CZECHZařízení pro výrobu čisté vody
PRAGOLABGC kolony
BANGCOOční sprchy a oplachovače
VELETRHY BRNO
MSV 2010
LINDE GASKolony pro HPLC

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft