Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

3/2019 (Plyny)

Archiv časopisů » Ročník 2019 » 3/2019 (Plyny)

CHEMAGAZÍN 3 (XXIX), 2019

Téma čísla: Plyny

Vyšlo: Květen/Červen 2019
Náklad: 3800 ks
Počet stran: 36

 Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF (Velikost souboru 4,5 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Vývoj membránové separace plynů od mebrán po aplikaci
- Příspěvek představuje proces membránové separace plynů z pohledu výzkumu a vývoje membránových dutých vláken, membránových modulů a jejich využití v konkrétních aplikacích.

Měření velikosti a objemu pórů organokovových sítí
- Využití analyzátoru Anton Paar Autosorb iQ-MP pro automatické měření adsorpční izotermy při teplotě –185 °C pomocí kapalného argonu nebo jiných kryostatických zařízení.

Adsorpce VOC na vrstvě křemenných mikrovláken
- Vývoj poloprovozního zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek.

Klasifikace vs. monitoring: V čem je rozdíl?
- Rozdíl mezi klasifikací a monitoringem nejlépe vidíme na délce vzorkování, navzorkovaných objemech, počtu vzorkovacích míst a množství naměřených dat z jednotlivých vzorkovacích míst.

Dubajská policie využívá k identifikaci výbušnin plynovou chromatografii s analyzátorem tepelné energie
- Článek se zaměřuje na to, jak dubajská policie používá plynovou chromatografii k přesné detekci výbušnin na místech činu.

Stav chemického průmyslu ČR v roce 2018
– Článek shrnuje vývoj chemického průmyslu v EU a v České republice v roce 2018. Analyzují se klíčové ukazatele výkonnosti a produktivity a předkládá se jejich srovnání jak pro jednotlivá odvětví Nace (Nace 20, 21, 22), tak i pro chemický průmysl EU (Nace 20) a zpracovatelský průmysl ČR, který tvoří srovnávací základnu. V článku je zvláště komentován vývoj přidané hodnoty a produktivity práce v chemickém průmyslu ČR a jsou vymezeny základní parametry výkonnosti chemického průmyslu ČR v letech 2017 a 2018.


Další příspěvky tohoto vydání:

  • SHINE a ÚOCHB uzavřeli licenční smlouvu na přípravu izotopu Lu-177
  • Díky objevu vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR bude vývoj nových léků rychlejší a levnější
  • Biopalivo druhé generace – vědci z UniCRE prezentovali biopalivo z dřevní štěpky
  • Roland A. Fischer: „Podpora mladých, diverzity a internacionalizace fungují v jakémkoliv systému“
  • Josef Liška: Chemie pro budoucnost: Abychom byli schopni ji rozvíjet i nadále
a mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce:

LINDE GAS – Speicální plyny
ANTON PAAR – Přístroje pro charakterizaci částic 
PRAGOLAB – Discovery day 2019
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2019
MERCI – Bezpečnostní skříně na tlakové lahve
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Přenosné čítače částic
CHROMSPEC – Suché vývěvy
INTERTEC – Refraktometry
TBA – Plastové obaly
Slovenská chemická spoločnosť – 71. Zjazd chemikov
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2019
VELETRHY BRNO – MSV 2019
MERCK – Zařízení pro monitorování prostředí v izolátorech 


 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft