Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

4/2010 (Pevné a sypké látky, nanomateriály)

Archiv časopisů » Ročník 2010 » 4/2010 (Pevné a sypké látky, nanomateriály)

CHEMAGAZÍN 4/XX (2010)

Téma čísla: Pevné a sypké látky, nanomateriály

Vyšlo: Červenec/Srpen 2010
Náklad: 3700 ks
Počet stran: 56

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Vliv různých metod přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxTiyO2
Strnadlová L., Večeřa J., Šulcová P.
- Cílem této studie bylo sledovat vliv způsobů přípravy na barevné vlastnosti pigmentů typu Ce1-(x+y)TbxTiyO2 a také na fázové složení.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Granulometrie částicových plniv pro vytvrditelné kompozity
Svoboda L.
- Příspěvek se zabývá problematikou granulometrické analýzy částicových plniv pro vytvrditelné kompozity, která je podobná problematice ostatních sypkých látek.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Laserové granulometry firmy CILAS
Hutníková M.
- Velkou výhodou granulometrů firmy CILAS je extrémní odolnost vůči vibracím a prachu. Veškerý design přístrojů je zaměřený na náročné prostředí průmyslových podniků. Jejich software je tvořen s ohledem na eliminaci možných chyb s několika úrovněmi přístupu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Struktura, vlastnosti a potenciál MOF
BRYCHTOVÁ M., DOLEŽEL P.
- Článek seznamuje s možnostmi MOF (Metal Organic Frameworks) hybridních porézních sloučenin.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Single Nano Particle Size Analyzer IG-1000: Nový přístup SHIMADZU k měření nano-částic
Petřík T.
- Známý výrobce laboratorních analytických přístrojů firma SHIMADZU nabízí pro měření nanočástic zcela nový přístroj IG-1000 – Induced Grating (obr. 1), který umožňuje měřit částice v rozmezí 0,5 až 200 nm.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Středněteplotní palivové články s protonově vodivou membránou – jejich výhody a výzvy
Mazúr P., Mališ J., Paidar M., Bouzek K.
- Příspěvek rámcově shrnuje důvody snahy řady výzkumných pracovišť na poli zvýšení provozní teploty palivových článků typu PEM.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Tlakovo-citlivé elektricky vodivé adhezíva
NOVÁK I., FLORIÁN, Š., POLLÁK V., ŽIGO, O.
- Príspevok sa zaoberá skúmaním vlastností elektricky vodivých kompozitných PSA plnených pokovenými anorganickými častícami plnidla

Zobrazit příspěvek v PDF.


Studium, pokročilá analýza a mapování povrchů metodou XPS/ESCA s XPS spektrometry Thermo Scientific
Janderka P., Škvarla J.
- Článek na příkladu demonstruje některé vlastnosti XPS spektrometrů Thermo Scientific, se zaměřením na XPS spektrometr K-Alpha.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Sledování nanášení barviva pomocí měření Zeta-potenciálu
Polčík M.
- Příklad v textu ukazuje, že Zeta-potenciál a jeho měření může poskytnout detailní a potřebné informace, které mohou přispět k optimalizaci i pochopení technologických procesů souvisejících s interakcemi iontů a povrchů v kapalinách.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Reprezentativní výsledky vyžadují adekvátní přípravu vzorků
Polávka P.
- Text příspěvku se zabývá nejběžnějšími problémy přípravy vzorků a nabízí řešení, jak s nimi správně zacházet, aby se minimalizovala pravděpodobnost zastavení výroby kvůli špatným výsledkům analýzy.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nová laboratorní sítovačka Alpine e 200 LS
Novák M.
- Hosokawa Alpine odstartovala laboratorní sítovačkou Alpine e 200 LS na letošní výstavě POWTECH v Norimberku novou epochu. Sítovací proces je zde poprvé řízen, regulován i kontrolován integrovaným  minipočítačem.

Zobrazit příspěvek v PDF.


SAXSess mc2 – inovativní způsob nastavení vlastností nanokompozitů
Vilimovská M.
- Moderní polymerní výzkum a technologie se zaměřují na cílený vývoj zcela nových polymerních materiálů a nanokompozitů a inovaci existujících produktů. Metoda SAXS (maloúhlový rentgenový rozptyl) může sloužit ke studiu jejich struktury na bázi analýzy tvaru a velikosti částic, orientace částic, stupně krystalinity, molekulové hmotnosti a zdokonalení vlastností.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Speciální plyny – setkáváte se s nimi na každém kroku
Schlögl M.
- Speciální plyny od firmy LINDE.

Zobrazit příspěvek v PDF.


SPECTROLAB® PLUS – Regulační ventily pro laboratorní nábytek
Láníček M.
- Firma Messer vyvinula pro laboratorní nábytek ucelenou řadu kompaktních regulačních ventilů SPECTROLAB® PLUS. Tyto regulační ventily splňují požadavky na jednoduchou obsluhu a na snadnou instalaci do laboratorního nábytku.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zajímavosti z veletrhů POWTECH a TechnoPharm 2010

Zobrazit příspěvek v PDF.


Systém NECHELA už registruje desítky zájemců o obchodování a rozvíjí se i nabídka chemikálií
- Tři měsíce od otevření internetového burzovního systému nespotřebovaných chemikálií NECHELA je v plném proudu registrace účastníků obchodování i zveřejňování nabídek chemických látek a přípravků.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Jak docílit dlouhodobé a spolehlivé utěsnění přírubových spojů měkkými těsnicími materiály ?
Lukavský J.
- Současný stav a trendy v řešení větší dlouhodobé spolehlivosti utěsnění.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vliv přesnosti dat na určení optimálních podmínek průběhu vratné reakce
Javůrek M., Taufer I.
- Algoritmy experimentální optimalizace spadají do oblasti tzv. nelineárního programování.

Zobrazit příspěvek v PDF.

Seznam inzerce:

ANTON PAARLaboratorní zařízení
NICOLET CZ - Spektrometry
WTWKapesní přístroje MultiLin
ANAMETAnalytické systémy
CHROMSPEC - Spektrofotometry
BIA VERDERAnalyzátor částic
LABIMEX CZLaserové granulometry
SPECIONAnalyzátory částic
PRAGOLABSpektrometr
BECKMAN COULTER CZAnalyzátory částic
ALPINETECH CZLaboratorní sítovačka
CHROMSPEC - Zařízení pro přípravu čisté vody
HICHEMChemikálie
TURCKRFID pro Ex prostředí
DENWELMíchací zařízení
PH GIAÚsporná plastová čerpadla
KATKOČerpací technika
MERCILaboratorní nábytek a digestoře
INTERTECpH elektrody
SCIENCE INSTRUMENTS AND SOFTWAREValidace teploty, vlhkosti a čistoty
VELETRHY BRNO
MSV 2010
LABOR KOMPLETLaboratorní potřeby, technika a vybavení

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft