Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

4/2011 (Pevné a sypké látky, nanomateriály)

Archiv časopisů » Ročník 2011 » 4/2011 (Pevné a sypké látky, nanomateriály)

CHEMAGAZÍN 4/XXI (2011)

Téma čísla: Pevné a sypké látky, nanomateriály

Vyšlo: Červenec/Srpen 2011
Náklad: 3700 ks
Počet stran: 44

 

Obsah vydání:

Využití zeolitů a mesoporézních materiálů v heterogenních katalytických reakcích
Čapek L., Botková Š., Smoláková L., Priecel P., Bulánek R., Čičmanec P., Kutálek P., Hájek M.
- Práce je zaměřena na využití zeolitů a mesoporézních materiálů pro přípravu heterogenních katalyzátorů a diskuzi jejich uplatnění v oxidativní dehydrogenaci ethanu, propanu a butanu, ammoxidaci propanu a transesterifikaci rostlinného oleje.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Využití analytických metod pro studium kompozitních povlaků
Diblíková L., Bradáč M., Pazderová M.
- V rámci vývoje nového kompozitního povlaku byly ověřeny možnosti využití analytických metod pro jejich studium a hodnocení složení a vlastností.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Stabilita suspenzí a disperzí – proč jsou parametry jako velikost částic, zeta potenciál a reologické vlastnosti tak důležité?
- Příspěvek zvažuje význam velikosti částic, zeta potenciálu a reologie na sedimentační chování a ukazuje, jak se může s těmito vlastnostmi manipulovat pro navození stability.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nanočástice – Měření velikosti a stability pomocí fotonové křížové korelační spektroskopie (PCCS)
Lämmle W., Hübner T.
- Nově vyvinutý přístroj NANOPHOX firmy Sympatec využívá novou techniku PCCS (Photon Cross Correlation Spectroscopy), která umožňuje spolehlivě měřit i při vyšších koncentracích bez nutnosti ředění.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Čeští fyzici odkryli atomární strukturu uhlíkových materiálů
Jelínek P., Ondráček M.
- K pochopení, jak mikroskopy s rastrující sondou zobrazují atomární strukturu uhlíkových materiálů, přispěl zásadním způsobem tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a ze španělské Universidad Autonóma de Madrid. Výsledky bádání publikoval koncem dubna prestižní časopis Physical Review Letters.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Simplexová optimalizace kompozitních materiálů
Svoboda L.
- Formulace kompozitních materiálů respektující vzájemné ovlivňování účinku složek je vícerozměrnou optimalizační úlohou. K řešení takových úloh je vhodná metoda flexibilního simplexu. Dobře dostupným softwarovým nástrojem k realizaci metody flexibilního simplexu je program SOVA.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nanotechnologická aditiva do paliv – úspory a šetrnost k životnímu prostředí
Torčík L.
- Výsledky testování nanoaditiva EnviroxTM určeného do paliv a maziv.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nová generace XPS spektrometru K-Alpha pro rychlejší a dokonalejší analýzu povrchů
Janderka P.
- Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr ve vývoji a produkci vědeckých a analytických přístrojů, představil při příležitosti 57. mezinárodního sympozia a výstavy AVS (17.–22. října 2010, Albuquerque, New Mexico), novou verzi XPS (X-ray photoelectron spectroscopy), K-Alpha.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Sekundární paliva – Energie pro cementárny
Beckers G.
- O přípravě vzorků vysoce heterogenních směsí pro účely řízení jakosti.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Tvorba nanoprášků na planetovém mlýnku FRITSCH PULVERISETTE 7 premium line
- FRITSCH PULVERISETTE 7 premium line je novým standardem pro přípravu nanočástic v laboratoři.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nový mikroskop odhaluje molekulární procesy v buňkách
Lazar J.
- „Dvoufotonová polarizační mikroskopie odkrývá strukturu a funkci proteinů“ je název článku, jenž uveřejnil v Nature Methods badatelský tým dr. Josefa Lazara z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globální změny AV ČR v Nových Hradech (ÚNSB) a z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU).

Zobrazit příspěvek v PDF.


Laboratorní nábytek řady MERCI® EKO
- Nová modelová řada laboratorního nábytku MERCI® EKO, která je nyní aktuálně uváděna na trh a rozšiřuje standardní výrobní program firmy MERCI.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Hightech-termoplasty a kaučuky pro elektromobily
- Lehké strukturované součástky na bázi spojovací technologie plast-kov s polyamidem 6 a vysoce výkonnými pneumatikami s redukovaným valivým odporem na bázi inovačních kaučuků fy Lanxess.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (1)
ŠPAČEK, M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J.
- Manažerské metody a nástroje uplatňované při řízení podniků v chemickém průmyslu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Umělé neuronové sítě – Základy teorie a aplikace (17)
Taufer I., Drábek O., Doležel P.
- Příspěvek je věnován popisu algoritmu prediktivního řízení (PŘ). Algoritmus bloku PŘ a algoritmy vybraných funkcí jsou prezentovány formou vývojových diagramů. Na jejich základě byl pak sestaven v programovém prostředí MATLAB příslušný výpočetní program, umožňující simulaci různých režimů PŘ.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Seznam inzerce:

MERCI – Nová modelová řada laboratorního nábytku
Sympatec – Analýza tvaru a velikosti částic
WTW – Nové titrátory a birety
E-lab services – Měření malých částic
Labimex – Laserové granulometry
Nürnberg Messe – Veletrh POWTECH 2011
CHROMSPEC – Suché vývěvy
PRAGOLAB – XPS
BIA VERDER – Přístroj pro analýzu částic
INTERTEC – Přístroje Retsch
ILABO – Přístroje pro granulometrickou analýzu
MERCI – Laboratorní nábytek a vybavení
Fyzikální ústav AV ČR – Československý časopis pro fyziku
CHEMAGAZÍN – LABOREXPO 2011
VELETRHY BRNO – MSV 2011
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft