Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

4/2018 (Pevné a sypké látky)

Archiv časopisů » Ročník 2018 » 4/2018 (Pevné a sypké látky)

CHEMAGAZÍN 4 (XXVIII), 2018

Téma čísla: Pevné a sypké látky

Vyšlo: Červenec/Srpen 2018
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 48

 Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ZDE (Velikost souboru 6,0 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Tokovost práškových směsí - vybrané metody
- Článek ukazuje stanovení tokovosti práškových směsí, určených pro tabletování potravinových doplňků, pomocí dvou metod. První z nich je založena na klasifikaci prášků pomocí hodnot sypných úhlů. Druhá metoda vychází z měření rychlosti vytékání prášku skrze kónickou násypku.

Použití antimikrobiálních aditiv do heterogenních iontovýměnných membrán
- Článek se věnuje použití dvou typů antimikrobiálních aditiv v heterogenních iontovýměnných membránách. Aditivum je do membrán přidáváno v rámci homogenizace a extruze. Je studován vliv použití aditiva na výsledné vlastnosti heterogenních iontovýměnných membrán.

Tuhé epoxidové pryskyřice: ekologické řešení nátěrů s extrémními vlastnostmi
- Prezentace kombinace epoxidové a polyesterové pryskyřice pro tzv. práškové nátěrové hmoty, postupu jejich výroby a způsobů aplikací.

Získávání kyseliny tereftalové z PET odpadu
- Text popisuje technologie zpracování PET odpadu fyzikální nebo chemickou cestou.

Mikroplasty: Mikroproblém globálních rozměrů
- Velký rozptyl velikostí mikroplastů (0,5–5 000 μm) představuje zvlášť obtížnou výzvu pro analytiky. Infračervený (FTIR) mikroskop Nicolet MX s imagingovým detektorem (pro částice větší než 10 μm) a Ramanův mikroskop DXR2xi s imagingovým detektorem (pro částice menší než 10 μm) nabízí řešení.

Odezva rotační pece na cyklickou změnu na vstupu
- Chování některých zařízení v chemické výrobě je možno popsat disperzním modelem. Odezvy na změnu na vstupu do zařízení jsou publikovány pro případ skokové změny a pro případ impulsu. V tomto článku je uvedena možnost numerického výpočtu odezvy na různé změny na vstupu v čase. Postup výpočtu a jeho využití je prezentováno na cyklické změně na vstupu do rotační pece.

Synchronizace granulometrických technologií – laserové difrakce a obrazové analýzy
- Nový přístroj Microtrac Sync kombinuje v jednom přístroji laserovou difrakci a dynamickou obrazovou analýzu pro simultánní měření jednoho proudu částic v jedné měřicí cele při době měření v řádu jednotek minut.


Další příspěvky tohoto vydání:

 • Sonda s optickým vláknem kompenzujícím vibrace v toku částic
 • Měření velikosti částic laserovou granulometrií BETTERSIZE INSTRUMENTS LTD.
 • Nová generace analyzátoru částic Beckman Coulter
 • Novinky v technice dynamického a elektroforetického rozptylu světla pro měření velikosti, zeta potenciálu a nově koncentrace částic v disperzích
 • Miniextruder pro zpracování malých množství vzorků
 • Prvková analýza pevných materiálů pomocí LIBS ve spojení s optickým mikroskopem LEICA MICROSYSTEMS
 • ParticleFinder - automatická lokalizace částic a ramanovská analýza pomocí software LabSpec 6
 • Nový MacroRAM - dostupný stolní Ramanův spektrometr
 • Střižný XL výkon: větší objemy vzorků, větší průchodnost
 • Fotokatalytické keramické filtry
 • Skříně, boxy a sklady na nebezpečné látky
 • Nový uhlíkový materiál s možností pro ukládání elektrické energie
a mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce:

MERCI – Laboratorní nábytek
NICOLET CZ – Ramanova a FTIR mikroskopie
CHEMAGAZÍN – Konference pigmenty a pojiva 2018
PRAGOLAB – Systém pro analýzy povrchů
OPTIK INSTRUMENTS – FTIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy
P-LAB – Standardy pro AAS a ICP
INTERTEC –  Elektrická vícemístná tavička
LABIMEX CZ – Měření velikosti částic
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Granulometrický analyzátor
CHROMSPEC – Suchá vývěva
ANAMET – Analyzátor částic
BECKMAN COULTER – Analyzátor částic
SPECION – RAMAN-AFM systém
SPECION – Analyzátor tepelné vodivosti
RETSCH-VERDER – Dynamický analyzátor obrazu
PRAGOLAB – Digitální mikroskop
LANIK – Keramické materiály
CARBON INSTRUMENTS – Analyzátory pevných vzorků
ILABO – Laboratorní nožový mlýn
TBA – Plastové obaly
VELETRHY BRNO – MSV 2018
MERCK – Analyzátor

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft