Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

5/2010 (Biotechnologie a biochemie)

Archiv časopisů » Ročník 2010 » 5/2010 (Biotechnologie a biochemie)

CHEMAGAZÍN 5/XX (2010)

Téma čísla: Biochemie a biotechnologie

Vyšlo: Září/Říjen 2010
Náklad: 3800 ks
Počet stran: 48

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Odstraňování dusičnanů a dusitanů z vod s vysokým obsahem solí pomocí Biotechnologie lentikats
Trögl J., Pilařová V., Dáňová P., Holíček R., Krudencová J., Měchurová J., Kohlová M., Krhůtková O., Boušková A., Mrákota J., Stloukal R.
- Článek shrnuje dosavadní výsledky výzkumu aplikace denitrifikačních bakterií imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici (tzv. denitrifikační Biokatalyzátor lentikats) na odstraňování oxidovaných forem dusíku z vod s vysokým obsahem anorganických solí.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Možnosti produkce a využití biobutanolu v podmínkách ČR
Patáková P., Pospíšil M., Lipovský J., Fribert P., Linhová M., Toure S.S.M., Rychtera M., Melzoch K., Šebor G.
- Příspěvek konstatuje, že je v ČR možné vyrábět biobutanol jako potenciální biosložku benzínových paliv z dostupných obnovitelných surovin, řepy cukrovky nebo kukuřice. Z hlediska dosažených hodnot výtěžnosti a produktivity se jeví výhodná zejména možnost produkce biobutanolu z řepné šťávy.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Využití odpadních materiálů na bázi lignocelulózy jako suroviny pro výrobu bioetanolu
PAULOVÁ L., PAVLOVÁ E., OLŠAN V., JAISAMUT K., LIPOVSKÝ J., RYCHTERA M., MELZOCH K.
- Lignocelulózové materiály představují perspektivní surovinu pro výrobu biopaliv druhé generace. Hlavní překážkou jejich masivního využití je však vyšší cena vyrobeného etanolu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Intenzifikace biologického čištění odpadních vod s využitím čistého kyslíku
Kroupa A.
- Aplikace čistého kyslíku při biologickém čištění či předčištění odpadních průmyslových a komunálních vod je poměrně specializovanou metodou, která zřejmě nebude nikdy masově využita. Nicméně v mnoha případech se jedná o jedinou rozumnou a ekonomicky únosnou možnost při řešení problémů s vysokým zatížením či jiným specifikem čištění odpadních vod.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Fotoaktivita vodných suspenzí oxidů titanu a wolframu
Mastný, L., Šaněk F., Brožek V.
- Práce shrnuje výsledky experimentu, k němuž byl vybrán dnes již klasický fotokatalyzátor Anatas AV 01 jako standard, dále oxid wolframový, jehož fotoaktivita v oblasti záření 300–700 nm již byla ověřena, a dále anatasová pasta – levný průmyslový vzorek, vzniklý hydrolýzou síranu titanylu, odfiltrováním, promytím od SO42- iontů a mírným sušením.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Přístroje firmy Shimadzu Corporation pro biotechnologické, biochemické, toxikologické a ostatní náročné analýzy
Marek J.
- Shimadzu uvádí v současné době na světový trh novinky v oblastech, které vedle klasické chemické analýzy zasahují značně i do oborů specializovaných, někdy označovaných jako „life science“.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Seznamte se, benzonáza…
Kukla S., Svoboda L.
- V textu uvedené vlastnosti Benzonase® se s výhodou využijí nejen ve výzkumných a vývojových laboratořích ale i ve výrobních procesech farmaceutické nebo biotechnologické výroby. Zejména ve farmaceutické výrobě se uplatní vysoká dosažitelná čistota finálního produktu a schopnost štěpit DNA a RNA na řetězce s délkou menší než 10 bp (párů bazí), přičemž regulatorně je zpravidla požadována hodnota pod 100 bp. 

Zobrazit příspěvek v PDF.


Výměníky tepla pro vysoké hygienické požadavky ve farmaceutickém průmyslu
Jahoda D.
- Společnost Alfa Laval během posledních let rozšiřuje svůj sortiment o výrobky pro biotechnologie a farmaceutický průmysl. Mezi posledními přírůstky jsou tři nové výměníky pro hygienické aplikace Pharma-line, Pharma-X a Compabloc.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Proč plánovat a jak si vybrat svůj fermentor či bioreaktor?
Řezka M.
- Text shrnuje čeho si všímat při výběru fermentoru.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Automatický spektrometrický systém pro analýzy v průmyslu a životním prostředí Thermo Scientific – Gallery
Voldřichová M.
- Nový systém Gallery umožňuje provádět nejen fotometrická, ale také elektrochemická měření, jako je sledování pH a vodivosti.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Zkoncentrování a diafiltrace rekombinantních proteinů
Brož P.
- Test účinnosti membrány Hydrosart® v ultrafiltrační kazetě.

Zobrazit příspěvek v PDF.


TRESPA TOPLABPLUS – jedinečná kombinace vlastností pro laboratorní nábytek
Daňhel I.
- Firma MERCK nabízí pro laboratorní nábytek vysoce odolný materiál Trespa TOPLABPLUS. Trespa je vysokotlaký laminát z celulózových vláken zpevněný fenolovou pryskyřicí s širokou možností použití jak v exteriéru, tak i v interiéru.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Kultivátor BiolevitatorTM pro 3D biologii
Vlk L.
- BioLevitator™ (Hamilton Bonaduz) je komfortní stolní přístroj pro 3D kultivaci buněčných kultur, který umožňuje růst buněčné populace na mikronosičích GEM™ (Global Eukaryotic Microcarrier™).

Zobrazit příspěvek v PDF.


Procesní analytická technika a TOC analýza s automatickým zaváděním standardů OASIS™
Smith S., Kotaš R.
- Článek popisuje použití systému automatického zavádění standardů OASIS™ (On-board Automated Standards Introduction System), který je určen pro spuštění verifikace a ověřovacího testu se standardy, za účelem zajistit spolehlivost výsledků TOC analýzy.

Zobrazit příspěvek v PDF.

Seznam inzerce:

MERCK - Laboratorní nábytek
WATERSHPLC s SFC systémy
WTWOptická kyslíková sonda
CHROMSERVISKultivátor pro 3D biologii
TRIGON PLUSPřístroje pro biotechnologie a biochemii
NEOTECLaboratorní zařízení
PRAGOLAB Kolony
ALFA LAVALTechnologická zařízení
SHIMADZUHPLC technika
CHROMSPEC - Laboratorní zařízení pro sledování interakcí (bio)molekul
MANEKOLaboratorní přístroje a technika
SCIENCE INSTRUMENTS AND SOFTWAREValidace teploty, vlhkosti a čistoty
LINDESpeciální plyny
EPPENDORFTřepačky
LABTECHNIKLaboratorní vybavení
CHROMSPEC - Spektrofotometry
MERCILaboratorní nábytek a digestoře
SERGE KRATOCHVÍL - KAROLINA EXPRESSLaboratorní a průmyslová filtrace, vážicí technika
ANALYTIKA Bezodtahové digestoř
PH GIAÚsporná plastová čerpadla
INTERTECpH elektrody
DENWELOn-Line měření TOC
ANTON PAARLaboratorní zařízení

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft