Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

5/2012 (Biotechnologie, biochemie a farmacie)

Archiv časopisů » Ročník 2012 » 5/2012 (Biotechnologie, biochemie a farmacie)

CHEMAGAZÍN 5 (XXII), 2012

Téma čísla: Biotechnologie, biochemie a farmacie

Vyšlo: Září/Říjen 2012
Náklad: 3400 ks
Počet stran: 56

 Stáhněte a prohlédněte si celý časopis ve formátu PDF - ZDE- (Velikost souboru 7,5 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
V případě zájmu o zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.

Upozornění: Vlivem nepozornosti při výrobě časopisu v tiskárně se v případě některých kusů časopisů mohlo stát, že jsou určité stránky časopisu vloženy 2x na úkor chybějících stran. Pokud jste takový výtisk časopisu obdrželi, omlouvám se vám. V případě, že budete mít zájem o zaslání bezchybného časopisu, rádi Vám jej na vyžádání zašleme.


Výběr z obsahu vydání:

Protinádorové léčivo Doxorubicin a jeho IN VIVO analýza fluorescenční mikroskopií
BLAŽKOVÁ I., DOSTÁLOVÁ S., ŠMERKOVÁ K., RYVOLOVÁ M., ADAM V., ECKSCHLAGER T., STIBOROVÁ M., KIZEK R.
- Cílem této práce bylo studovat vliv doxorubicinu na Staphylococcus aureus a buňky BY-2 jako další modely pro pozorování vlivu těchto léčiv.


Společnosti Wacker Biotech a XL-protein demonstrovali proveditelnost produkce PASylated biofarmaceutik technologií ESETEC® s velmi vysokou výtěžností
Holeček J.
- Německá společnost Wacker Biotech a firma XL-protein úspěšně dokončili studii proveditelnosti výroby PASylátových terapeutických proteinů s použitím technologie vylučování Wacker ESETEC® E.coli.


Nové přírodní zdroje surovin pro chemický průmysl jsou pouze otázkou času
- Vzhledem ke stále dražším surovinovým zdrojům a dopadům jejich využívání na životní prostředí je stále více zřejmé, že vědecké týmy, obchodní společnosti a vládní instituce musí společně vytvořit nové rozvojové strategie zaměřené na strukturální přechod od fosilních zdrojů surovin k bioekonomice.


Metoda QCM-D dobývá jeden obor za druhým
Zima J., Eleder P.
- QCM-D představuje zdokonalení starší metody QCM určování malých hmotností a umožňuje také zjištění viskoelastických vlastností tenkých vrstev. Díky tomu získává uplatnění v široké škále průmyslových i vědeckých oborů.


Kvantifikace stovek metabolitů v tkáních a tělních tekutinách pomocí validovaných bioanalytických kitů Biocrates a LC-MS/MS technik
Plaček L.
- Bioanalytické kity společnosti Biocrates byly vyvinuty pro cílenou detekci a kvantifikaci klíčových produktů a meziproduktů významných metabolických drah.


Rodina spektrometrů Thermo Scientific pro oblast Life Science
Dalecký J.
- Společnost Thermo Scientific dodává pro oblast Life Science několik typů UV-VIS a fluorescenčních spektrometrů, které představujeme v tomto stručném přehledu.


Sterilní filtrace koncentrovaných roztoků glukózy
Brož P.
- Studie optimalizace filtrace koncentrovaných roztoků glukózy.


Nový Zetasizer MALVERN poskytuje rychlou a vysoce citlivou charakterizaci proteinů
Hrdlička J.
- Na trh právě uvedený nový Zetasizer Nano ZSP firmy Malvern navazuje na široce rozšířený a oblíbený Zetasizer ZS.


EMPROVE® bio – produkty na míru pro biofarmaceutickou výrobu
Svoboda L.
- Společnost Merck Millipore uvedla na trh známku EMPROVE® v roce 2004 k těm svým produktům, jejichž nabídka byla doplněna o dokumentační servis.


Kvalifikace a dokumentovaná měření pro farmaceutický průmysl
Voldřich K.
- Firma Anton Paar nabízí dokumentaci „Pharma Qualification and Validation Package“, která obsahuje všechny odpovídající postupy a certifikáty pro přístrojovou kvalifikaci a validaci nezbytnou pro farmaceutický průmysl.


Nový rozměr fotometrie: Spojení kvality a efektivity v novém UV-VIS spektrofotometru DR 6000 společnosti HACH LANGE
Ouzká M.
- UV-VIS spektrofotometr DR 6000 vyhoví potřebám jak velkých centralizovaných laboratoří, tak i laboratoří s nižším počtem vzorků.


Rotační či odstředivá odparka?
– Pokud tradičně sušíte větší objemy vzorků v klasické rotační odparce, můžete se zeptat, z jakého důvodu bych měl/a tu samou práci dělat v odstředivé odparce. Několik dobrých důvodů pro použití odstředivé odparky, jakou je v tomto příspěvku zmíněný typ EZ-2 výrobce Genevac, by se najít mohlo.


Použití elektrodeionizace (EDI) v laboratorních systémech na úpravu vody
Mortimer A.
- EDI technologie kombinuje iontoměniče na bázi pryskyřic, iontově-selektivní membrány a stejnosměrný proud k odstranění ionizovaných látek z vody, překonávajíce některá omezení loží iontově výměnných pryskyřic, jako je uvolňování iontů po vyčerpání pryskyřice a potřeba výměny nebo regenerace.


OPTIMIX-HE® – nová generace smaltovaných reaktorů
Havránek J.
- Hledisko čistitelnosti a optimalizace míchání byly jedním z důležitých parametrů při vývoji nového konceptu smaltovaných reaktorů od společnosti De Dietrich – OPTIMIX-HE®.


Mikroreaktory Syrris využité pro kontinuální průtočné syntézy nanočástic
- Příspěvek popisuje na referenčním příkladu využití průtočné chemie, jako efektivní technologie pro optimalizaci reakcí nanočástic a jejich syntézu ve velkém.


Automatická stanice přípravy vzorků Zymark zjednodušuje laboratorní stanovení
Martincová I.
- Automatizace procesu přípravy vzorků pomocí stanice TPW3 a APW3 minimalizuje potenciál vzniku chyby lidského faktoru, a to jak v průběhu rutinních analýz, tak při vývoji metody.


Ozonizace vody a měření koncentrace ozónu senzory Orbisphere
Kotaš R.
- Sestava ORBISPHERE se senzorem ozónu a převodníkem 410 splňuje přísné požadavky farmaceutických provozů a obsahuje software, který je v souladu s 21 CFR Part 11. Dále poskytuje široké možnosti komunikace (RS485, Profibus DP, Ethernet, USB), diagnostické nástroje, které pomáhají v plánování preventivní údržby.


Měření průtoku a výšky hladiny v procesech s vysokými hygienickými nároky
Komp P.
- Firma KROHNE vyrábí řadu průtokoměrů a hladinoměrů pro měření průtoku a výšky hladiny v biotechnologii a farmacii. Tyto přístroje se vyznačují nejen tím, že přesně a spolehlivě měří požadovanou fyzikální veličinu, ale zejména tím, že jsou speciálně konstruovány tak, aby je bylo možno snadno čistit a desinfikovat bez nutnosti demontáže.


Stanislav Procházka: „Microsoft Dynamics AX se ukázal pro Spolchemii jako správná volba!“
Jelínková J.
- Spolek pro chemickou a hutní výrobu přešel v loňském roce na informační podnikový systém na platformě Microsoft Dynamics AX 2009, který v tuto chvíli používá už 9 společností v rámci holdingu.


NANOCENTRUM v ÚFCH J. HEYROVSKÉHO úspěšně naplňuje svůj cíl: Spojuje vědu s praxí
Rotrekl M.
- Nanocentrum Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (ÚFCH JH) uspořádalo ve čtvrtek 13. září tiskovou konferenci, na které subjekty spolupracující v Nanocentru seznámili její účastníky s výsledky výzkumu a vývoje za uplynulý rok, tedy 2. rok jeho fungování v období tzv. pětileté fáze udržitelnosti.


Vyhodnocování experimentálních dat (1)
Javůrek M., Taufer I.
- Článek poskytuje méně obvyklý pohled na zpracování experimentálních dat a upozorňuje na nejčastější prohřešky či chyby.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (8)
SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J.
- Řízení investičního procesu v chemickém průmyslu.


Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2011
Novák L., Souček I., Špaček M.
- President SCHP Ing. P. Švarc, CSc., MBA uvádí: „Výsledky chemického průmyslu v ČR v r. 2011 byly ovlivněny pokračujícím hospodářským oživením, které začalo koncem roku 2009. Tento vývoj se pozitivně promítnul fakticky do všech odvětví chemie. Pouze ve farmacii byl zaznamenán jen mírný nárůst tržeb, toto odvětví však jako jediné nepostihla ekonomická recese. Nejvíce se příznivý vývoj projevil na růstu tržeb v oboru rafinérské zpracování ropy (CZ Nace 192), příznivé výsledky dosáhla také výroba chemických látek a přípravků (CZ Nace 20) a výroba pryžových a plastových výrobků (CZ Nace 22) zásluhou významného oživení v navazujících odběratelských odvětvích (zejména automobilový průmysl).…“.

Seznam inzerce:

MERCK – Vstupy a prostředky pro biofarmaceutickou výrobu
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje
P-LAB – Potřeby pro laboratoř
VEOLIA WATER – Systém na výrobu vysoce kvalitní čisté vody
WATERS – UPLC technika
CHROMSPEC – Přístroje a zařízení pro měření molekulárních vrstev
SECESPOL – Výměníky tepla
KAROLINA EXPRESS – Laboratorní a prům. filtrace / Vážicí technika
BIOTRADE – Orbitální třepačka
HACH LANGE – Spektrofotometr
ANAMET – Přístroje pro měření částic
NEOTEC – Průtočné reaktory
TRIGON PLUS – Přístroje a zařízení pro čisté prostory
MERCI – Laminární boxy a digestoře
DENWEL – Smaltované reaktory
DONAU LAB – Webinář
DENWEL – Analyzátor koncentrace ozónu
KROHNE – Coriolisův hmotnostní průtokoměr
WEBCOM – Podnikový informační systém
SHIMADZU – GCMS
CHROMSPEC – Rukavicové boxy
PRAGOLAB – Chlazená centrifuga
SAVINO BARBERA – Antikorozní plastová čerpadla
INTERTEC – Laboratorní zařízení
MERCK – Biomonitoring

Vkládaná inzerce:
SECESPOL – Výměníky tepla

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft