Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

6/2009 (Udržitelný rozvoj a jeho podpora)

Archiv časopisů » Ročník 2009 » 6/2009 (Udržitelný rozvoj a jeho podpora)

CHEMAGAZÍN 6/XIX (2009)

Téma čísla: Udržitelný rozvoj a jeho podpora

Vyšlo: Listopad/Prosinec 2009
Náklad: 3900 ks
Počet stran: 32

 

Výběr nejdůležitějších příspěvků:

Vliv nejistot měření na velikost intervalu spolehlivosti
provozního optima

Javůrek M., Taufer I.
- Základním požadavkem na vedení každého technologického procesu je podmínka jeho efektivního provozu, což spočívá v zajištění minimálních nebo maximálních hodnot vybraných parametrů, např. minimum provozních nákladů, maximum zisku, maximum výtěžnosti apod.

Zobrazit příspěvek v PDF.

Alkoholýza N,N´- difenylmočoviny a polyuretánov
MACHO V., FUJERÍK R., PLEVÁK Z., HYŽÁK P., GÁŠEK P.
-
Experimentálnym prieskum potvrdil, že glykolýzou PUR možno získať až kvapalné, najmenej bifunkčné oligouretány, či vyššiemolekulové dioly až trioly. Tieto môžu aspoň sčasti substituovať pomerne drahé polyester-, resp. polyéterdioly až trioly vo výrobe najmä tvrdých i makkých PUR materiálov. Tým sa vytvárajú možnosti na využitie ťažko zhodnotiteľného a dokonca z ekologického hľadiska náročne likvidovateľného PUR odpadu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vliv přísady dimethylkarbonátu na kvalitu motorových paliv
Kizlink J.
- Dimethylkarbonát (DMC) je důležitou látkou používanou pro různé účely. V poslední době je DMC využíván také jako přísada do motorových paliv.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Ochranné prostředky na dřevo získané úpravou
kovového odpadu

Kizlink J., Reinprecht L., Hroch M., Pavlita V., Vlček A., Babuš O.
- V posledních letech se začaly hojně objevovat problémy související s nakládáním s hutnicky nezajímavými kovovými odpady z odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Jednou z možností dalšího využití OEEZ je přepracování na anorganické a organické soli a z nich připravit fungicidy pro chemickou ochranu dřeva.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Webová služba na podporu termodynamických výpočtov
HOROVČÁK P., TERPÁK J., CIRBES P., LEGÁT L., KUKURUGYA J.
- V príspevku navrhnutá webová služba, poskytuje zatiaľ 15 (základných, postupne empiricky na základe požiadaviek a skúseností vytvorených) funkcií súvisiacich s teplotnými vlastnosťami danej látky a príslušnými termodynamickými výpočtami. Podľa doterajších poznatkov sú výsledky výpočtov dostatočne presné, rýchle a pre technickú prax plne vyhovujúce.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Čistá energie pro dopravu poprvé na území České republiky - V Neratovicích byla uvedena do provozu první vodíková čerpací stanici v ČR. Tento projekt je první svého druhu ve střední a východní Evropě.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Evropská konference Responsible Care
- V Praze se ve dnech 21.–23. října 2009 uskutečnila Výroční konference Responsible Care organizovaná Evropskou federací chemického průmyslu Cefic.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Destilace s Laborotou 20
M. Kalina
- Popis plně automatizované odparky fy Heidolph Instruments.

Zobrazit příspěvek v PDF.


ACROSEAL - Řešení pro aplikace citlivé na vzduch a vlhkost
V. Hrubý
- Unikátní laboratorní balení extra suchých rozpouštědel Septum Acroseal.

Zobrazit příspěvek v PDF.

 

Seznam inzerce:

ITES VRANOV - Laboratorní nábytek a digestoře
AIR PRODUCTS - Extra čisté plyny
WTW - Mobilní kontrola kvality vody
CHROMSERVIS - Terénní přístroje, průmyslové analyzátory, Laboratorní přístroje a příslušenství
CHROMSPEC - Zařízení pro přípravu čisté vody
SCIENCE INSTRUMENTS AND SOFTWAREValidace teploty, vlhkosti a čistoty
CHROMSPEC - Suché vývěvy
DGE - Technologie pro výrobu bioplynu
SAVINO BARBERA - Antikorozní plastová čerpadla
TRIAK - Laboratorní vybavení
MERCKOdparka Laborota 20
Vkládaná inzerce:
LGC STANDARDSReferenční materiály
PCHEKonference APROCHEM 2010 a Odpadové fórum 2010

 

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft