Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

6/2011 (Automatizace a řízení výroby a laboratoří)

Archiv časopisů » Ročník 2011 » 6/2011 (Automatizace a řízení výroby a laboratoří)

CHEMAGAZÍN 6/XXI (2011)

Téma čísla: Automatizace a řízení výroby a laboratoří

Vyšlo: Listopad/Prosinec 2011
Náklad: 3600 ks
Počet stran: 44

 Obsah vydání:

Využití metody plánování experimentů při optimalizaci analytické metody stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů coulometricky
Klimešová E., Tošenovský J.
- V rámci diplomové práce na katedře Kontroly a řízení jakosti VŠB-TU Ostrava byly testovány možnosti využití metody plánování průmyslových experimentů (Design of experiments, DOE) ke snižování nákladů a zlepšování kvality laboratorní metody stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) coulometricky.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Automatizace v přípravě vzorků pro analytické laboratoře
Jehlička P.
- Příspěvek podrobně popisuje možnosti robotického systému FreeStyle se zaměřením na jednotlivé techniky přípravy vzorků a jejich vzájemné propojení s upozorněním na další vývojové novinky.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Iontová chromatografie na profesionální úrovni
Baldrianová L., Barath P.
- Plně automatizovaná analýza vody pomocí iontové chromatografie a titrační metody spojených do jednoho systému dodávaného firmou Metrohm.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Softwarová řešení Shimadzu pro současnou analytickou a kontrolní laboratoř
Chvílíčková I.
- Popis různých programových nástrojů dodávaných společně s analytickými přístroji firmy Shimadzu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Automatizace nástřikových technik při analýzách těkavých organických sloučenin
Dolinová J.
- Jednou z možností, jak optimalizovat analytické postupy z hlediska kapacity, opakovatelnosti, a případně výtěžnosti je použití automatických dávkovačů EST Analytical při analýzách vzorků.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Řízení procesů prostřednictvím inline analytiky
- Technologická divize Bayer Technology Services vystavovala na veletrhu POWTECH/TechnoPharm svůj systém řízení výroby SpectroBAY®. Jedná se o ideální řešení pro řízení destilačních kolon nebo optimalizaci kontinuálních nebo šaržových operací prostřednictvím sledování teplotních profilů a spektrálních dat.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Automatická příprava vzorků – koho to zajímá?
PLAČEK L.
- Systém TotalRapidPrep™ firmy FMS.

Zobrazit příspěvek v PDF.


MICROSOFT CHEMICAL REFERENCE ARCHITECTURE
- Nový projekt The Microsoft Chemical Reference Architecture (ChemRA) bude sloužit k vývoji odkazové architektury informační technologie, která by měla sjednotit na bázi hodnotových řetězců výrobce chemikálií a rafinerských kapacit do společného, pružného IT prostředí technologie, datovou integraci a interoperabilitu.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Vysoce koncentrovaný peroxid vodíku pro ruskou nosnou raketu Sojuz-ST
- Při úvodním vypuštění ruské rakety ve Francouzské Guajaně byl poprvé použit vysoce koncentrovaný peroxid vodíku vyvinutý a vyrobený technologií firmy Evonik a také poprvé jako součást spalovacího systému.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu
HYRŠLOVÁ J., ŠPAČEK M., SOUČEK I.
- Další dvě pokračování seriálu článků o managementu podniků v chemickém průmyslu: (3) Systémy managementu kvality jako součást podnikového managementu; (4)Systémy environmentálního managementu jako nástroj řízení environmentálních aspektů a dopadů podniku na životní prostředí.

Zobrazit příspěvek (3) v PDF.
Zobrazit příspěvek (4) v PDF.


Vědeckotechnický park Univerzity Palackého si připsal další úspěch v celostátním měřítku: Zprostředkoval spolupráci mezi univerzitou a firmou Kalma
- Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (UP), který již dva roky aktivně zprostředkovává spolupráci mezi univerzitou a komerčním sektorem, si připsal další úspěch. V rámci nabídky služeb VTP UP firmám se na park obrátila firma Kalma, největší výrobce zakysaných sójových výrobků v Česku. VTP UP pomohl zprostředkovat ověření vlastností jejích potravinářských výrobků.

Zobrazit příspěvek v PDF.


KSB představila na veletrhu BRAU Beviale 2011 čerpadla a armatury pro hygienické čerpání potravinářských produktů
- Od 9. do 11. listopadu představila společnost KSB AG na veletrhu BRAU Beviale 2011 v Norimberku svůj rozsáhlý program čerpadel a armatur pro hygienické čerpání potravinářských produktů.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Nutnost spolupráce na všech úrovních
- Ve snaze o snižování spotřeby paliva mohou hrát důležitou roli pneumatiky vyráběné z nejmodernějších syntetických kaučukových směsí vyvinutých specializovaným chemickým koncernem LANXESS a zaměřených na snížení valivého odporu. Nové příležitosti by mohla vytvořit užší spolupráce mezi výrobci kaučuku a automobilkami.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Přední hráč v oblasti paralelní syntézy a reakčních systémů nově zastoupen na českém a slovenském trhu
- V dubnu 2011 oficiálně vstoupil na český a slovenský trh přední výrobce v oblasti paralelní syntézy a reakčních systémů, firma Radleys.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Stanovenie Cr(III) a celkového chrómu vo vodách metódou vnútroelektródovej coulometrickej titrácie
Beinrohr E., Čacho F., Beinrohr P.
- Stanovenie stopových koncentrácií chrómu a jeho hlavných oxidačných foriem je možné pomocou prietokovej rozpúšťacej chronopotenciometrie na zlatej pracovnej elektróde. V porovnaní s najčastejšie používanými spektrálnymi metódami má tento postup niekoľko výhod.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Testování různých typů reziduí v regresní diagnostice
Javůrek M., Taufer I.
- Regrese je jednou z nejběžnějších a nejoblíbenějších metod aproximace experimentálních závislostí. Principem je optimalizace (tj. minimalizace) účelové funkce, nejčastěji v podobě metody nejmenších čtverců, která nám vyjadřuje těsnost proložení regresní a experimentální závislosti.

Zobrazit příspěvek v PDF.


UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ – ZÁKLADY TEORIE A APLIKACE (18)
I. Taufer, O. Drábek, P. Doležel
- V příspěvku jsou uvedeny výsledky simulačních výpočtů prediktivního řízení zvolené nelineární soustavy s využitím jejího adaptivního modelu ve tvaru umělé neuronové sítě. Jsou analyzovány vlivy velikosti horizontu predikce, velikosti horizontu řízení a velikosti penalizační konstanty.

Zobrazit příspěvek v PDF.


Závěrečná zpráva výstavy LABOREXPO 2011

Zobrazit příspěvek v PDF.

Seznam inzerce:

METROHM ČESKÁ REPUBLIKA – Inteligentní dotykový počítač částic
WTW – Spektrofotometrická sonda
CHROMSPEC – Suché vývěvy XDS
PRAGOLAB – LIMS - Laboratorní informační systém
VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK UP – Pronájem laboratoří
SHIMADZU - UHLPC NEXERA
PRAGOLAB – Autoamtický koncentrátor
KSB – Čerpadla a armatury
INTERTEC – Laboratorní vybavení
ANTON PAAR – Laboratorní přístroje

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft