Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

6/2012 (Kontrola a ochrana životního prostředí)

Archiv časopisů » Ročník 2012 » 6/2012 (Kontrola a ochrana životního prostředí)

CHEMAGAZÍN 6 (XXII), 2012

Téma čísla: Kontrola a ochrana životního prostředí

Vyšlo: Listopad/Prosinec 2012
Náklad: 3350 ks
Počet stran: 56

 Stáhněte a prohlédněte si celý časopis ve formátu PDF - ZDE- (Velikost souboru 6,5 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
V případě zájmu o zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Zvýšení sorpční kapacity vermikulitu pro amoniak
Horová D., Antoš P., Doležal J., Kimmerová I., Zápotocký L.
- Jednoduchou chemickou úpravou exfoliovaného vermikulitu byl získán účinný a levný sorbent amoniaku.


Vplyv biopalív na nové tesniace materiály palivových sústav leteckých motorov
HOCKO M., OLŠOVSKÝ M., RAJEC M., DUBOVSKÝ M.
- Z výsledkov experimentov, ktoré boli prezentované v tomto príspevku, je zrejmé, že použitie existujúcich biopalív v zmesi s klasickými leteckými palivami prináša riziká, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky.


Použití vybraných primárních metod, odměrných a vážkových, pro kontrolu kvality a zajištění návaznosti vodných kalibračních roztoků Astasol®
VLASÁK M., LUXEMBURKOVÁ Z., WEISSEROVÁ D., SYCHRA V.
- Příspěvek shrnuje několikaletou a neustále pokračující práci na adaptaci vybraných primárních metod tak, aby plnily svůj účel, tedy byly použitelné pro stanovení hmotnostní koncentrace hlavní složky (analytu) ve vodných kalibračních roztocích řady Astasol® s přijatelnou nejistotou ≤0,2% (rel.).


Úprava bioplynu pomocí nových vylepšených aminových pracích procesů
Günther L., Ernst.H., Hofmann J., Mikow U.
- Tento článek se zabývá možnostmi snížení ztrát methanu a tím zvýšení efektivity pracích procesů na bázi aminových praček. Jsou představeny nové poznatky z práce na vylepšování procesů aminového praní s cílem zvýšit výtěžek methanu.


Novinky ve zpracování a recyklaci drahých kovů v a.s. SAFINA


Co přinesl letošní rok v oblasti legislativy týkající se ochrany životního prostředí (včetně člověka)
Franklová M., Šerá L.
- Text přináší aktuální postřehy ke změnám chemické legislativy. Neklade si za cíl podat vyčerpávající přehled, ale soustředí se pouze na ty legislativní normy, které používají zákazníci databáze nebezpečných látek Medis-Alarm fy Medistyl.


Detekce oleje na vodě
Kotaš R.
- Na trhu existuje široká řada systémů pro detekci oleje na vodní hladině. Ve srovnávacích testech bylo potvrzeno, že bezkontaktní fluorescenční detektor FLUCOmat firmy Denwel je pro monitoring oleje na vodní hladině vhodné a odzkoušené řešení.


Český přístroj umožní nové objevy v regenerativní medicíně
Papež T.
- Česká společnost Contipro představila na konci října v Brně ve světové předpremiéře přístroj 4SPIN. Toto zařízení zjednoduší výzkum a výrobu nanovlákenných materiálů pro medicínu. Nanomateriály umožňují například regenerovat nervy a svaly, nebo vyrobit z několika buněk novou kolenní chrupavku.


Nový on-line analyzátor TOC od SHIMADZU – model TOC-4200
Petřík T.
- SHIMADZU Corp., přední výrobce přístrojů pro analytickou chemii, představil novou řadu on-line TOC analyzátorů, model TOC-4200. Více jak 40 let zkušeností s výrobou TOC analyzátorů, jak laboratorních tak i on-line průmyslových, přineslo u nového modelu očekávané.


Speciální plyny v laboratořích
Harrison S.
- V poslední době došlo k velkému pokroku v oblasti speciálních plynů a technologií spojených s testováním, analýzou a měřením, rovněž v oblasti souvisejícího vybavení a rozvodných systémů.


Bezkontaktní měření pomocí senzorů Hamilton Memosens®
Vlk L.
- Tyto senzory využívají revoluční technologii měření, protože měřený signál je digitalizován uvnitř senzoru a induktivně přenášen (bezkontaktní spojení), což významně zlepšuje spolehlivost a dosažitelnost odečtu.


IC kolony: Hamilton vyvinul vysoce kvalitní a kompletní řešení pro analýzu aniontů
Vlk L.
- Hamilton zavádí nový standard kvality v oblasti iontové chromatografie svou novou řadou aniontových kolon. Kolony kombinují mimořádnou trvanlivost s vysokou separační účinností s garancí vynikajících výsledků u standardní analýzy aniontů. Různé druhy kolon uspokojí potřeby celé řady aplikací a nabízejí kompletní a kvalitní řešení.


Systémy Merck Millipore pro přípravu laboratorní vody
Cejpoková Z.
- Systémy Merck Millipore nabízejí výrobu vody čisté – pro běžné laboratorní účely, tzv. vodu typu 3, dále systémy pro přípravu vody analytické (typ 2) a vody ultračisté – vody pro speciální aplikace (typ 1), a to pomocí velmi účinných a ekonomických technologií.


Nové chemické normované čerpadlo pro světový trh


Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (9 )
SOUČEK I., ŠPAČEK M., HYRŠLOVÁ J.
- Ekonomické a hodnotové aspekty investičního procesu v chemickém průmyslu.


Komplexní metody hodnocení finančního zdraví podniků chemického průmyslu
DIVIŠOVÁ P., MIČUDOVÁ K.
- Hodnocení podnikové finanční výkonnosti je nezbytnou podmínkou při rozhodování o dalším vývoji a směřování podniku. Metody popsané v příspěvku mohou být nástrojem a pomocníkem při takovémto hodnocení.


Inovace v chemické ochraně dřeva
Kizlink J.
- Přípravky k chemické ochraně dřeva neustále procházejí procesem vývoje a inovace. Tento příspěvek přináší přehled výrobků dostupných na trhu a příslušné legislativy, kterou se řídí jejich výroba a použití.

Seznam inzerce:

LINDE GAS – Speciální plyny
RIGAKU – Disperzní fluorescenční spektrometr a RTG difraktometr
VEOLIA WATER – Systém na výrobu ultra čisté vody
CHROMSERVIS – Senzory a převodníky
MERCI – Laminární boxy a digestoře
ANALYTIKA – Laboratorní standardy, chemikálie a pipety
INTERTEC – Ponorný refraktometr
DGE – Procesní systém yvýroby bioplynu
MEDISTYL – Databáze
CHROMSPEC – Spektrofotometr
SHIMADZU – TOC-L přístroj
SAVINO BARBERA – Antikorozní plastová čerpadla
DENWEL – Detektor ropných látek
BAS – Ramanovy spektrometry
SHIMADZU – On-line TOC analyzátor
CHEMAGAZÍN – Veletrh LABOREXPO 2013
KSB – Chemické normované čerpadlo
CHROMSPEC – Suchá vývěva
MERCK – Systém na výrobu laboratorní vody

 

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft