Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

6/2019 (Kontrola a ochrana ž.p.)

Archiv časopisů » Ročník 2019 » 6/2019 (Kontrola a ochrana ž.p.)

CHEMAGAZÍN 6 (XXIX), 2019

Téma čísla: Kontrola a ochrana životního prostředí

Vyšlo: Listopad/Prosinec 2019
Náklad: 3500 ks
Počet stran: 36

 Stáhněte si celý časopis ve formátu PDF (Velikost souboru 4,5 MB. Uloženo pro Adobe Acrobat Reader v. 8.0 a vyšší.)
Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.


Výběr z obsahu vydání:

Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu
- Integrovaná prevence je nástrojem, který usnadňuje zavádění ekologicky šetrných a zároveň ekonomicky dostupných technologií. Zároveň je integrované povolení výsledkem zjednodušení administrativních úkonů potřebných pro provozování průmyslových zařízení.

Rozklad přírodních vzorků pomocí PDC
- Systém Multiwave 7000 se svou PDC (tlakovou rozkladnou kavitou) nabízí možnost rozložit všechny typy environmentálních vzorků pro následnou prvkovou analýzu dokonce i v jediném cyklu.

Česká technologie FN NANO® v popředí zájmu o udržení zdravého prostředí a v boji proti klimatickým změnám
- Představení české inovační firmy orientované na nanotechnologie. Od roku 2003 se zabývá vývojem a výrobou patentovaných nanomateriálů a jejich fotokatalytických schopností při odstraňování škodlivých látek v ovzduší, na fasádách budov a také jako aktivních substancí akumulátorových baterií.

Využití mokré oxidace pro čištění průmyslových odpadních vod
- Prezentace technologie mokré oxidace, která je primárně využívána pro čištění odpadních vod kontaminovaných vysokými koncentracemi látek, jejichž likvidace pomocí standardních metod (biologický rozklad na ČOV, spalování, atd.) je z nejrůznějších důvodů problematická (vysoké náklady, ekologie atd.) či nemožná.

Analýza složení nikotinových náplastí pomocí konfokální Ramanovy spektroskopie a mikroskopu Nicolet DXR3
- Předmětem studie byly komerčně dostupné transdermální nikotinové náplasti.

Kvantitativní porovnání blízké infračervené a Ramanovy spektrometrie v oblasti blokových polymerů
- Cílem práce bylo porovnání dvou analytických metod, blízké infračervené a Ramanovy spektrometrie. Toto porovnání bylo aplikováno na identickém souboru vzorků blokových kopolymerů propylen-etylen, jehož jedna část byla použita jako kalibrační a zbytek jako validační standardy.

Vliv zpracovatelské doby na vlastnosti iontově výměnných membrán
- Z výsledků předložené práce vyplývá, že plošný a specifický odpor jsou vhodnými parametry k posouzení degradace membránové směsi během jejího zpracování.

Kontrola čistoty extracelulárních vezikul přístrojem ZetaView® od firmy Particle-Metrix metodou „Nanoparticle Tracking Analysis‟
- V článku je popsána rychlá a spolehlivá metoda specifického barvení a měření biologického materiálu nespecifickými lipofilickými barvivy při použití přístroje ZetaView®, která umožňuje odlišit membránové částice od nemembránových. 


Další příspěvky v tomto vydání:
  • Recyklace PVC jako vzor pro cirkulární ekonomiku
  • Bezpečné skladování baterií DENIOS
  • Nové ruční XRF spektrometry pro in-situ terénní analýzy a pre-screening a nové analyzátory TELEDYNE
  • Švýcarské detektory KIMESSA pro nevýbušné plyny a páry 
a mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Seznam inzerce:

SHIMADZU – UHPLC systém
ANTON PAAR – Mikrovlnný rozklad
ANALYTIKA – Referenční materiály
NICOLET CZ – Ramanova spektroskopie
MERCI – Vzduchový chladič
INTERTEC – Vysokotlaké reaktory
BAS RUDICE – Spektrometrie
LABIMEX CZ – Detektory plynů do Ex prostředí
SCANLAB PRAHA – Pipety
MESSER TECHNOGAS – Technologie pro ČOV
HANNA INSTR. – Analytické přístroje pro kontrolu životního prostředí
HENNLICH – Čerpadla pro chemii
UNI-EXPORT INSTRUMENTS – Videomikroskop
CHROMSPEC – Suchá vývěva
TBA – Plastové obaly
VELETRHY BRNO – MSV 2020
MERCK – Značení lab. chemikálií

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft