Naši partneři

Doporučujeme

Laboratoře

Archiv časopisů » Laboratoře

V Praze vznikne nová laboratoř ALS pro farmaceutický průmysl

31.05.2017sekce: Laboratořezobrazeno: 5142x

V září 2017 bude otevřena nová analytická laboratoř společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. V laboratorním komplexu o rozloze 380 m2 v průmyslovém parku Harfa v Praze – Libni budou prováděny chemické a fyzikální zkoušky léčiv a dalších farmaceutických materiálů. Portfolio testovaných matric zahrnuje farmaceutické suroviny, API, vody lékopisné kvality i finální lékové formy.

ALS Czech Republic, s. r. o., představuje v rámci ALS Life Science divize významné centrum analýz potravin, léčiv a vzorků životního prostředí. Působí jako centrální laboratoř v regionu střední a východní Evropy, ale své služby poskytuje klientům v celé Evropě, zejména ve Velké Británii a Skandinávských zemích. Laboratoře ALS nabízí kompletní řešení pro výrobce potravin a léčiv, distributory, restaurační a zdravotnická zařízení i pro konečné spotřebitele. Pro farmaceutický průmysl (humánní a veterinární léčiva) ALS nabízí testování vstupních surovin, finálních výrobků, vývoj a validace analytických metod. Rozsah služeb pro testování potravin zahrnuje všeobecně testování potravinářských výrobků a surovin používaných při výrobě. ALS běžně zajišťuje mikrobiologické analýzy, stopové analýzy organických látek, nutriční analýzy, stanovení těžkých kovů a minerálů, alergenů, vitaminů, konzervačních látek, sladidel, senzorické hodnocení potravin aj. Vedle analytických služeb poskytuje společnost také poradenské služby v oblasti testování potravin, související legislativy, hodnocení etikety či interpretace výsledků.

Laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o., je pro oblast farmaceutických analýz držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP/GMP) vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro zkoušení humánních léčiv a držitelem povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) pro zkoušení veterinárních léčiv; je také pravidelně auditována americkým Ústavem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Vedle těchto laboratoří provozuje ALS také úzce specializovaná špičková pracoviště s celosvětovým dosahem. V Česku mezi ně patří pardubická HRMS laboratoř, která provádí ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft