Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

Časopis CHEMAGAZÍN je vydáván od r. 1991, vydavatelem je společnost CHEMAGAZÍN s.r.o., ISSN 1210-7409.

Základní informace

  • Dvouměsíčník.
  • Rozesílán zdarma čtenářům v ČR a SR na základě objednávky.
  • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.
  • Citace v Chemical Abstract Service od r. 1996

Profil časopisu

Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi.

Čtenářský profil – Pracovníci obchodně-technického managementu, výzkumu a vývoje, marketingu,
servisních služeb a technologických odd. podniků a organizací zabývajících se výrobou, prodejem
a výzkumem (výukou) v oblasti chemie, ekologie a příbuzných oborů.
Obory – Chemie, petrochemie, farmacie, biochemie, biotechnologie, úprava vody, elektrochemie,
agrochemie, konstrukční materiály, laboratorní praxe, ochrana životního prostředí.
Cílové skupiny – Technologové výroby, technici údržby, výzkumní a vývojový pracovníci a vědci, školští
a univerzitní profesoři, studenti (VŠ, SŠ, ZŠ), specialisté, obchodníci, podnikatelé, podnikatele a soukromé osoby, na pozicích středního a vyššího technického managementu s výkonou a rozhodovací pravomocí, nákupčí, odborný a technický personál ve výrobě, údržbě a laboratořích.
Obsah časopisu – Odborné technické články týkající se výroby, výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení, ekologie. Jednotlivá vydání jsou tématicky zaměřena na různé oblasti chemie. Časopis dále obsahuje krátké informace o výrobním a laboratorním zařízení, monitor zpráv z chemie a nejvýznamějších chemických podniků, kalendář plánovaných veletržních, výstavních, konferenčních akcí a seminářů. Autorské texty ve slovenštině se nepřekládají.

Většina uveřejněných příspěvků je zároveň umístěna na web stránkách časopisu v PDF formátu,
fulltextově prohlédávatelném internetovými vyhledávači.

Informace o nákladu a distribuci

3400–4 000 výtisků (ověřitelné).
– Počet čtenářů cca 4 tisíce. Roční nárůst 100–150 nových čtenářů.
– Do větších výrobních firem, univerzitních a vědeckých institucí je rozesíláno zároveň i několik
desítek kusů na různá pracoviště.

Formát časopisu

Rozměr – DIN A4
Počet stran – 32–68
Tisk – Ofsetový, čtyřbarevný s možností přímé páté barvy.
Papír – Vnitřní listy 90 g křída matná, obálka a předsádka 135 g křída lesklá, lakovaná obálka.

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft