Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

Podniky, trh a lidé

Archiv časopisů » Podniky, trh a lidé

Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s. - poslední etapa

03.12.2020sekce: Podniky, trh a lidézobrazeno: 602x

Ekologizace energetického zdroje Teplárny Zelená louka byla již od počátku plánována ve třech etapách. Cílem projektu je prodloužení životnosti teplárny, která zajišťuje energiemi celý průmyslový areál SemtinZone, minimálně o dalších 25 let, a to při výrazném snížení dopadu na životní prostředí.

V prvních dvou etapách došlo k náhradě zastaralých zařízení novými s nejmodernější dostupnou technologií pro ekologický provoz.

První etapa ekologizace zahrnovala výměnu dvou již nevyhovujících parních kotlů moderními - splňujícími požadované emisní limity dle příslušné legislativy. Jednalo se o kotle K15 spalující zemní plyn a K14 s možností spalování černého, hnědého uhlí nebo biomasy. Tato akce byla ukončena v prosinci roku 2015 převzetím kotle K14 do provozu. 

V rámci druhé části projektu převzala dne 21. 12. 2019 společnost Synthesia, a.s od zhotovitele do užívání nový kotel K13 s fluidním spalováním. V roce 2020 proběhl jeho zkušební provoz. V průběhu tohoto období byly doladěny veškeré možné provozní stavy a kotel je již plně využíván pro teplárenskou výrobu. Taktéž byla vyhodnocena disponibilita díla, se závěrem, že smluvní garantovaná roční doba provozu byla splněna.

Realizované rekonstrukce a modernizace vedly k rozšíření palivové základny o ekologičtější paliva – zemní plyn a biomasu. Výstavbou celkem tří nových kotlů došlo v porovnání se stavem v roce 2015, ke snížení emisí oxidu siřičitého o 80 % a oxidů dusíku o 70 % ze závodové energetiky Synthesie a schopnosti dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj budou platit od poloviny roku 2021.

V následující připravované třetí etapě rekonstrukce se práce přesunou do části strojovny. Závěrečnou akcí bude rekonstrukce turbogenerátoru pro dlouhodobé zabezpečení dodávek elektřiny a tepla všem odběratelům v areálu SemtinZone. Na přípravě projektu se již usilovně pracuje a Synthesia, a.s. předpokládá uvedení nového turbogenerátoru o výkonu 25 MW do provozu v polovině roku 2023, čímž bude celková Ekologizace energetického zdroje úspěšně dokončena.

www.synthesia.eu

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft