Burza

Nabídka zaměstnání: Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Naši partneři

Doporučujeme

Podniky, trh a lidé

Archiv časopisů » Podniky, trh a lidé

Unipetrol končí odstávku výrobního areálu v Litvínově a začíná uvádět jednotlivé technologie do provozu

08.06.2020sekce: Podniky, trh a lidézobrazeno: 1849x

Téměř dvouměsíční plánovaná provozní zarážka v chemickém závodě Unipetrolu v Litvínově se blíží ke konci. Pravidelná údržba všech zařízení v areálu, během níž došlo k úplnému přerušení provozu, začala 9. dubna. Pro zmírnění rizika šíření koronaviru ji doprovázela rozsáhlá bezpečnostní, hygienická a protiepidemická opatření, která v historii českého chemického průmyslu nemají obdoby.

Jsme součástí kritické infrastruktury České republiky a jedním z pilířů, na kterém stojí česká ekonomika. V jednom okamžiku jsme najednou čelili dvěma výzvám – realizovat nutnou a bezodkladnou generální revizi našich výrobních zařízení a minimalizovat rizika spojená s šířením nemoci COVID-19. Jsem velmi rád, že se nám obě výzvy podařilo ve spolupráci s okolními městy, krajem, ministerstvy a řadou odborníků zvládnout,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol.

V litvínovském areálu došlo k zarážce, neboli k plánovanému odstavení celé produkce, po čtyřech letech. Primárním důvodem byla pravidelná údržba výrobních technologií v areálu dle legislativních a revizních požadavků a příprava zařízení na další provozní cyklus. „Většina plánovaných prací je hotova a nyní začínáme s postupným uváděním jednotlivých výrobních technologií zpět do provozu. Sjíždění a najíždění každé výrobní jednotky vždy trvá několik dnů a je nejcitlivější částí celé zarážky. Neobejde se bez nutnosti řízeného spalování přebytečných plynů na bezpečnostních polních hořácích. Za přechodné světelné a zvukové efekty s tím spojené se všem obyvatelům okolních měst a obcí dopředu omlouváme,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol.

Během sedmi týdnů bylo v rámci údržby a obnovy výrobních zařízení zrealizováno na šest tisíc údržbových aktivit a řada investičních projektů. „Mezi klíčové projekty patřila oprava pece na jednotce atmosférické destilace ropy, výměna podzemního potrubí chladicí vody na výrobně parciální oxidace a servisní opravy velkých kompresorů na etylenové jednotce,“ vyjmenoval Tomáš Herink.

Zhruba měsíc před začátkem zarážky došlo k neočekávané situaci – celou Evropu zasáhla pandemie koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 a přiměla vlády jednotlivých států k bezprecedentním opatřením omezujícím volný pohyb obyvatel, výkon řady povolání, nabídku služeb a styk se zahraničím. „Během pár dnů jsme museli změnit naplánovaný harmonogram jednotlivých prací a především vytvořit a realizovat systém bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatření, který jsme předložili Ústřednímu krizovému štábu vlády České republiky,“ vysvětlil Tomáš Herink.

Všechny změny bylo nutné zkoordinovat s desítkami velkých i malých domácích a zahraničních dodavatelů. A jelikož opatření proti šíření koronaviru byla zavedena i v ostatních státech Evropy, zahraniční dodavatelé nebyli schopni garantovat, že budou moci své pracovníky do Česka poslat a nasmlouvanou práci realizovat. Některé společnosti dokonce odmítly v této situaci své zaměstnance do Česka vyslat. „Otevřeli jsme náš krizový štáb zástupcům měst, kraje, policie a hygienické stanice. Na přípravě opatření uvnitř a vně našeho areálu jsme spolupracovali s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Krajskou hygienickou stanicí, policií a rovněž městy Litvínov a Most. Naším cílem bylo zajistit bezpečí našich zaměstnanců, dodavatelů a obyvatel v okolí závodu,“ popsal Tomasz Wiatrak.

Ti zahraniční pracovníci, kteří nakonec přijeli, museli podstoupit čtrnáctidenní pracovní karanténu a podřídit se speciálnímu režimu, v rámci něhož se nemohli volně pohybovat a nesměli používat veřejnou hromadnou dopravu. „Vytvořili jsme komunikační manuály v osmi jazycích, zajistili jsme izolované ubytovací kapacity pro případ karantény či onemocnění, vyhradili jsme speciální vstupy do areálu, oddělená stravovací místa a prodejny tak, abychom minimalizovali kontakt zahraničních pracovníků s našimi zaměstnanci a obyvateli okolních měst a obcí. Všichni navíc museli projít testováním na COVID-19,“ vypočítal klíčová opatření Tomasz Wiatrak.

Již začátek zarážkových prací potvrdil správnost rozhodnutí uskutečnit zarážku v naplánovaném termínu, a neohrozit tak bezpečnost zaměstnanců a obyvatel provozováním technologií, jež by nebyly zrevidovány v předepsaných zákonných lhůtách. „Ukázalo se to, co jsme při plánovaní zarážky očekávali. Některé části technologií byly na hranici své životnosti a oddalování jejich revize či výměny by znamenalo zvyšování provozního rizika,“ uzavřel Tomáš Herink.

Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol, na závěr dodal: „Děkujeme velice všem zainteresovaným úřadům, institucím a organizacím, které se na přípravě a realizaci bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatřeních podíleli. Zároveň děkujeme obyvatelům za jejich pochopení a trpělivost. Zažili jsme společně situaci, která nemá v dějinách českého chemického průmyslu obdoby.

Videa ze zarážky:

https://youtu.be/JH02nGIT6yc

https://youtu.be/uNm22vNfsQs

https://youtu.be/KJuAZpvu1gs

https://youtu.be/9NkT4YuqLj8

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 416 stanic největším řetězcem. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za rok 2019 utržila 129 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Pro více informací navštivte sekci „Zodpovědná firma“ na www.unipetrol.cz.

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft