Burza

Nabídka zaměstnání: Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Naši partneři

Doporučujeme

Technologie, stroje a zařízení

Archiv časopisů » Technologie, stroje a zařízení

Projekt CATPRO: Otevřený přístup k výzkumné infrastruktuře UniCRE

03.01.2020sekce: Technologie, stroje a zařízenízobrazeno: 903x

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) může díky projektu CATPRO nabízet svou infrastrukturu jiným výzkumným organizacím. Spolupracuje například s Polskou akademií věd.

CATPRO je projekt, díky němuž mohou některá laboratorní a testovací zařízení UniCRE využívat i externí výzkumníci, aniž by museli hradit jejich provoz. Jedná se o přístroje, které slouží k syntéze katalyzátorů, jejich formování pro aplikace v průmyslových reaktorech, testování a vývoji či identifikaci směsí reakčních produktů.

Jednou z institucí, která infrastrukturu zahrnutou do projektu CATPRO využívá, je Ústav fyzikální chemie Polské akademie věd. Polští výzkumníci za pomoci přístrojů UniCRE zkoumají možnost použití neušlechtilých katalyzátorů při katalytické hydrogenaci různých organických sloučenin. Zjišťují, jaký je vztah mezi složením katalyzátorů (směsných oxidů typu CuZnAl a CuFeAl) a jejich reaktivitou v hydrogenačních reakcích. Různými technikami stanovují strukturu, texturu, redoxní a acidobazické vlastnosti těchto katalyzátorů a jejich katalytickou aktivitu v hydrogenačních reakcích. Dalšími institucemi, které infrastrukturu využily, jsou Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci nebo Universität Leipzig.

Náročným úkolem při výzkumu katalyzátorů je přenos know-how získaného v laboratoři do průmyslové praxe. Pokusné jednotky UniCRE umožňují testovat katalyzátory a katalytické procesy v podmínkách, které se reálné výrobě přibližují. Testujeme na nich za reálných teplot a tlaků a s reálnými procesními plyny. Díky projektu CATPRO je můžeme poskytnout i externím výzkumníkům, kteří potřebují ověřit své experimenty ve větším měřítku,“ vysvětluje smysl projektu ředitel úseku výzkumu UniCRE Josef Šimek.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., působí v Ústí nad Labem a v Litvínově – Záluží. Zabývá se výzkumem technologií zpracování ropy a alternativních surovin a výzkumem pokročilých anorganických materiálů. Disponuje špičkovou výzkumnou infrastrukturou pořízenou díky projektu UniCRE spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Centrum je také zapojeno do řešení několika mezinárodních projektů Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020.

Projekt CATPRO, celým názvem Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin (LM2015039), finančně podporuje MŠMT z prostředků účelové podpory velkých infrastruktur.

www.unicre.cz

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft