Burza

Nabídka zaměstnání: Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Naši partneři

Doporučujeme

Věda a výzkum

Archiv časopisů » Věda a výzkum

Největší statisticky významná studie provedená 6200 lékaři odhaluje možnosti léčby COVID-19 a ukazuje pandemii v celkovém kontextu

03.04.2020sekce: Věda a výzkumzobrazeno: 2644x

Analytická společnost Sermo přináší informace o účinnosti hydroxychlorochinu; Další rozšiřování preventivních opatření. Více než 80 % odborníků očekává druhou vlnu epidemie.

Zmatky po celém světě, rozporuplné zprávy, nekonzistentní testování a užívání existujících a experimentálních léků mimo jejich schválené indikace. Takový je obraz této doby. Proto se společnost Sermo, největší globální analytická a informační firma ve zdravotnictví a největší sociální platforma pro zdravotníky, rozhodla vytvořit centralizovanou a dynamickou znalostní databázi, využít svého širokého dosahu a publikovala výsledky své studie o COVID-19, do které se zapojilo více než 6200 lékařů z 30 zemí světa. Studie probíhala tři dny a shromáždila velké množství aktuálních informací o možnostech léčby a profylaxe (prevence), o rychlosti vývoje epidemie od počátečních případů až ke kulminaci, o etických otázkách, o účinnosti opatření přijatých jednotlivými zeměmi a mnoho dalších informací a dat. Další studie, které se hlouběji zaměří na jednotlivé způsoby léčby, budou provedeny v několika následujících týdnech. Výsledky studie a země, které se do ní zapojily, najdete na webové stránce sermo.com.

Přehled nejdůležitějších výsledků; Vývoj v reálném čase (Sermo Real Time Barometer)*:

Léčba a účinnost

 • Mezi tři nejpoužívanější způsoby léčby pacientů COVID-19 patří léky proti bolesti a horečce (56 %), azitromycin (41 %) a hydroxychlorochin (33 %)
 • Hydroxychlorochin na léčbu COVID-19 užívají lékaři ve Španělsku (72 %), Itálii (49 %), Brazílii (41 %), Mexiku (39 %), Francii (28 %), Spojených státech amerických (23 %), Německu (17 %), Kanadě (16 %), Spojeném Království (13 %) a v Japonsku (7 %).
 • Z 15 způsobů navrhovaných způsobů léčby COVID-19 označilo nejvíce lékařů hydroxychlorochin jako nejúčinnější způsob léčby (37 % ze všech lékařů, kteří COVID-19 léčí). Lékaři z jednotlivých zemí, hlasovali takto: Španělsko (75%), Itálie (53%), Čína (44%), Brazílie (43%), Francie (29%), Spojené státy americké (23%), Spojené Království (13%)
 • Nejčastěji užívané dávkování hydroxychlorochinu je: (38 %) 400mg dvakrát denně první den, poté 400 mg denně po dobu 5 dní; (26 %) 400mg dvakrát denně první den, poté 200 mg denně po dobu 4 dní
 • Mimo Spojené státy americké se hydroxychlorochin používá také pro diagnostikované pacienty s COVID-19 s mírným až závažným průběhem onemocnění, zatímco ve Spojených státech amerických se tato léčba užívá nejčastěji pro vysoce rizikové pacienty s diagnostikovanou chorobou COVID-19
 • Celosvětově předepisuje hydroxychlorochin profylakticky (v rámci prevence) 19 % lékařů (u vysoce rizikových pacientů), respektive 8 % lékařů (u pacientů s nízkým rizikem)

Druhá vlna nákazy

 • 83 % lékařů z celého světa předpokládá, že přijde druhá vlna pandemie. Ve Spojených státech amerických příchod druhé vlny předpokládá 90 % lékařů, v Číně jen 50 % lékařů

Průměrná čekací doba na otestování

 • Ve Spojených státech amerických je průměrná čekací doba na test 4–5 dní, přičemž 10 % případů čeká dokonce déle než 7 dní
 • 14 % lékařů ze Spojených států amerických a více než 50 % lékařů z Evropy a Japonska potvrzují, že výsledky testů dostanou do 24 hodin. V Číně 73 % lékařů dostane výsledek testu do 24 hodin, zatímco 8 % lékařů ho dostane dokonce do jedné hodiny

Prioritizace léčby v případě nedostatku ventilátorů

 • Ve všech zemích, s výjimkou Číny, jsou hlavní kritéria, při rozhodování o napojení na ventilátor, následující: pacienti s nejvyšší šancí na uzdravení (47 %); pacienti s nejtěžším průběhem a nejvyšším rizikem úmrtí (21 %) a pacienti, kteří nejlépe reagují na léčbu (15 %). V Číně byly priority opačné a na ventilátor byli připojeni pacienti s nejtěžším průběhem a nejvyšším rizikem úmrtí
 • Spojené státy americké upřednostňují pacienty, kteří nejlépe reagují na léčbu
 • Francie, Japonsko a Itálie upřednostňují podle věku
 • Brazílie a Rusko upřednostňují pacienty s vyšším rizikem úmrtí

Vrchol pandemie a restrikce

 • Ve Spojených státech amerických 63 % lékařů doporučuje, aby byly restrikce uvolněny nejdříve za 6 či více týdnů a 66 % lékařů se domnívá, že pandemie bude kulminovat nejdříve za 3–4 týdny

Kompletní metodiku najdete zde.

Toto je studnice odborných a kvalitních informací pro politiky. Lékaři by měli mít větší slovo v rozhodování o tom, jak se s touto pandemií vypořádat a měli by mít možnost rychle si vzájemně sdílet informace v rámci celého světa,” řekl Peter Kirk, generální ředitel firmy Sermo. “Vzhledem k tomu, že v některých zemích dochází k cenzuře médií i lékařských informací, a také kvůli nekvalitním a zavádějícím studiím se hledání řešení na pandemii zpožďuje a zdržuje. Vyzýváme všechny lékaře z celého světa, aby si vzájemně se svými kolegy i s veřejností vyměňovali své zkušenosti a informace a pomohli tak zlepšit informovanost politiků a vedoucích představitelů jednotlivých zemí.

*Výsledky jsou založeny na názorech a pozorováních lékařů, nicméně nenahrazují oficiální platné lékařské postupy a doporučení.

Metodika

Výsledky jsou uváděny pro jednotlivé země, přičemž minimální velikost vzorku činí 250. Při takové velikosti vzorku je odhadovaná přesnost +/- 6% a stupeň spolehlivosti 94%. Do studie bylo zařazeno 30 zemí, a to Spojené státy americké, Kanada, Argentina, Brazílie, Mexiko, Německo, Itálie, Spojené Království, Francie, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Turecko, Polsko, Finsko, Irsko. Švýcarsko, Rakousko, Dánsko, Norsko, Řecko, Taiwan, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Čína, Indie a Hong-Kong. Respondenti nezískali žádné pobídky ani odměny. Kompletní metodika.

O společnosti Sermo

Sermo je největší firmou v oblasti analytiky a shromažďování zdravotnických dat a největší sociální platforma pro lékaře, kterou využívá více než 1,3 miliónu zdravotníků ve 150 zemích světa. Tato platforma umožňuje lékařům anonymně si vyměňovat zkušenosti z medicíny, ověřovat možnosti léčby přes naší vlastní platformu Drug Ratings a společně řešit případy jednotlivých pacientů a účastnit se na průzkumu zdravotnického trhu. Více informací najdete na webové stránce sermo.com.

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft