Burza

Nabídka zaměstnání: Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Naši partneři

Doporučujeme

Věda a výzkum

Archiv časopisů » Věda a výzkum

Projekt STARSS: Excelentní výzkum v oblastech separačních metod

31.03.2020sekce: Věda a výzkumzobrazeno: 2724x

Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), tak zní název velkého vědeckého projektu, realizovaného na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a podpořeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), který má za sebou první polovinu z téměř pětileté plánované realizace. V rámci projektu se podařilo vytvořit silný patnáctičlenný výzkumný tým, zaměřený na excelentní výzkum v oblasti separačních metod, které patří v analytické chemii mezi nejpoužívanější. Tým je složený nejen ze zkušených výzkumníků, ale i talentovaných mladých vědeckých pracovníků na začátku své kariéry. Vedoucím týmu je světově uznávaný profesor František Švec, který byl více než 25 let zapojen do výzkumu v USA, a to zejména monolitických stacionárních fází a jejich využití v analytické chemii, a v současnosti patří mezi nejcitovanější vědce českého původu.

Projekt STARSS, který patří do výzvy OPVVV Excelentní týmy, umožnil díky významné podpoře investic v hodnotě téměř 60 mil. Kč dovybavit laboratoře špičkovými přístroji pro separační vědy, zejména pro moderní chromatografické metody (ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie - UHPLC, ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie UHPSFC, superkritická fluidní extrakce SFE, aj.) propojené s různými detektory na bázi hmotnostní spektrometrie.    

Projektový tým úzce spolupracuje s několika zahraničními strategickými partnery, a to portugalskou vědeckou organizací REQUIMTE, španělskou University of Balearic Islands, australskou University of Melbourne a švýcarskou University of Geneva. S těmito dlouhodobými partnery dochází k pravidelné výměně zkušeností formou krátkodobých i dlouhodobých stáží, spolupráci na zajímavých vědeckých tématech včetně publikování společných výsledků v renomovaných odborných časopisech. Se strategickými partnery, ale i mnoha dalšími univerzitami (ve španělské Granadě, švédské Uppsale a Lundu, belgickém Bruselu, norském Oslu, apod.) se domlouvají budoucí mezinárodní vědecké projekty, v poslední době například zapojení do mezinárodního projektu COST.

Jedním z hlavních výsledků projektu STARSS jsou odborné články v nejrenomovanějších mezinárodních vědeckých časopisech, zejména v oboru analytické chemie, se zaměřením na separační vědy. Za první 3 roky projektu bylo publikováno již 43 impaktovaných článků (z toho 10 s IF >5 a 12 se zahraničním spoluautorstvím), které poukazují na vysokou mezinárodní kvalitu vědecké práce v projektu STARSS. V rámci projektu se každoročně v Hradci Králové pořádají pravidelné odborné konference s mezinárodní účastí, zaměřené na separační vědy a příbuzné techniky, za účasti přednášejících z nejlepších českých a významných světových institucí.

Projekt STARSS, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/ /15_003/0000465: Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, je spolufinancován Evropskou unií. https://portal.faf.cuni.cz/Projects/STARSS/

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, https://www.faf.cuni.cz/

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft