Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

Věda a výzkum

Archiv časopisů » Věda a výzkum

Start-up vyvíjí na VŠCHT moderní organické materiály

23.02.2021sekce: Věda a výzkumzobrazeno: 399x

V lednu 2021 vznikla na VŠCHT v Praze nová výzkumná skupina zaměřená na dynamickou chemii povrchů. Založil ji díky tříletému start-up grantu Nadace Experientia mladý vědec Petr Kovaříček. Nadace Experientia podpořila výzkumnou skupinu Petra Kovaříčka na 3 roky start-up grantem v celkové výši 6 milionů Kč.

Podívejte se na video o výzkumné skupině zde: https://www.youtube.com/watch?v=hFV8F0Dui4Q.  

Petr Kovaříček vystudoval organickou chemii na VŠCHT, doktorát získal u nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna na University of Strasbourg ve Francii. Působil na Humboldt University v Berlíně a na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR. Nyní se díky start-up grantu Nadace Experientia vrátil na svoji alma mater – VŠCHT v Praze.

Se svojí výzkumnou skupinou Dynamické systémové chemie dnes Petr Kovaříček na VŠCHT v Praze vyvíjí moderní organické materiály pro inovativní katalyzátory a adaptivní elektroniku.

Většina dnes používaných elektronických součástek, diody, LEDky, čipy i fotovoltaické články, se skládá z tenkých vrstev různých materiálů. To, že pak daná součástka plní svoji funkci, je dáno tím, jak mezi jednotlivými vrstvami proudí energie a náboj. Aby mezi vrstvami řízeně proudil náboj, musí každý materiál, ze kterého se dané zařízení skládá, splňovat řadu velmi limitujících kritérií a mít velmi precizně optimalizované vlastnosti. Proto takových materiálů známe relativně málo a jejich vývoj je velmi náročný. 

Naše výzkumná skupina přistupuje k tomuto procesu naruby. Než hledat materiál, který bude kritéria splňovat, my nastavíme kritéria a necháme chemický systém, ať nám daný materiál vytvoří sám,” vysvětluje Petr Kovaříček.

Jak to funguje? Představte si povrch nějakého materiálu, například křemíku. Jeho inherentní vlastnosti jsou dané tím, z jakých atomů a v jakém uspořádání se skládá.

Pomocí činidel, které reagují s povrchem, můžeme ovlivnit jak takový povrch interaguje s ostatními molekulami a tím instruovat reakční síť tak, aby preferenčně tvořila molekuly, které poskytnou nějakou námi požadovanou funkci materiálu,” říká Petr Kovaříček.

Na povrch naneseme roztok velkého množství látek, celé knihovny látek, které s povrchem více nebo méně interagují. Když použijeme stimul, například světlo o určité vlnové délce, z celé knihovny ovlivníme pouze ty látky, které tuto vlnovou délku absorbují. Tím, že absorbují, se mění jejich schopnost interakce s povrchem a my tak jsme schopni řídit skládání jednotlivých vrstev na povrchu. A stejný princip, který vede k řízenému skládání vrstev, můžeme využít k tomu, aby náš vrstevnatý materiál začal plnit požadovanou funkci, například svítil jako LEDka, nebo generoval náboj, který bude katalyzovat reakce,” vysvětluje Petr Kovaříček.

Náš přístup k organické materiálové chemii se nesoustřeďuje na konkrétní chemické vazby, struktury, nevazebné interakce nebo i jednotlivé reakce. My se na svět díváme jako na provázaný systém, dynamický systém molekul. Ty molekuly sdílejí dané prostředí, navzájem se ovlivňují a třeba reagují jedna s druhou. My studujeme celou reakční síť! To je neuvěřitelně fascinující a téměř neprobádaný směr výzkumu a i díky start-up grantu Nadace Experientia můžeme tuto oblast posunout dopředu,” dodává Petr Kovaříček.

Žádosti o start-up granty pro rok 2021 pro založení vlastní výzkumné skupiny přijímá Nadace Experientia do 15. března.  Podmínky: max. 5 let od ukončení Ph.D. studia, výzkum v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie a absolvování minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže. 

Více najdete na www.experientia.cz.

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft