Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

Vydavatel:

CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Par­du­bi­ce
IČO: 28785886, DIČ: CZ28785886
Tel.: 603 211 803
info@chemagazin.cz

Šéfredaktor:

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
T: 604 896 480, kvetoslava.stejskalova@chemagazin.cz

Inzerce:

Tomáš Rotrekl
T: 603 211 803, tom@chemagazin.cz

Odborná redakční rada:

  • Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Univerzita Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek
  • Prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, ÚFCH J. Heyrovského AV CŘ, v.v.i.
  • Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Univerzita Karlova, PřF, Kat. fyzikální a makromolekulární chemie
  • Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, děkanát FCHI
  • Ing. Michal Babič, Ph.D., BIOCEV
  • Ing. Jan Neuman, Ph.D., NenoVision, s.r.o., Optik Instruments, s.r.o.
  • Ing. David Kubička, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT Praha
  • Ing. Karel Svoboda, Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.
  • Doc. Ing. Václav Koza, CSc., (důchodce, dříve VŠCHT)
  • Ing. Miloslav Rotrekl (důchodce, dříve CHEMAGAZÍN)

Jazyková korektura:

Ing. Dana Rotreklová

Tisk:

TRIANGL, a.s., Praha. 

Spolupráce na distribuci časopisu na Slovensku:

INTERTEC s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, SK
www.laboratornepristoje.sk

O vydavateli:

CHEMAGAZÍN s.r.o. - vydavatel časopisu CHEMAGAZÍN je zároveň organizátorem veletrhu LABOREXPO a pořadatel Konference pigmenty a pojiva. Společnost se mimo výše uvedené hlavní činnosti zabývá poradenstvím v oboru chemie a grafickou přípravou a výrobou propagačních materiálů,  tiskovin a knižních publikací (SYNTHESIA 1995-2013 (2015), 20 let Svazu chemického průmyslu ČR (2017), sborníky Konference pigmenty a pojiva (2014-2018), beletrie - Ždichynec B.: Žízeň v srdci spící (2015), O člověku jinak (2018)).

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft