Burza

Nabídka zaměstnání:

Head of Analytical Research Group (Synthon)

Shimadzu CZ hledá: Aplikační specialista pro analytické techniky

Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Další nabídky práce z oblasti analytické chemie naleznete na portálu LabRulez a link: https://gcms.cz/career

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Doporučujeme

Naši partneři

Výuka a vzdělávání

Archiv časopisů » Výuka a vzdělávání

Nejlepší mladý chemik České republiky je z Brna

21.06.2021sekce: Výuka a vzdělávánízobrazeno: 488x

Devátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2021 se stal Jan Najbert ze ZŠ Slovanské náměstí Brno.

V úterý 15. června 2021 se uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Národní finále největší chemické soutěže proběhlo distančně formou on-line testu a přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Letošní ročník Mladého chemika byl neblaze poznamenán pandemií, která na dlouhý čas uzavřela školy a přinutila organizátory přesunout soutěž do on-line prostoru. Přesto se klání v celkovém součtu zúčastnilo téměř 10 000 žáků osmých a devátých tříd, což dokládá setrvalý zájem mladé generace nejen o soutěž, ale i o chemii jako perspektivní studijní i pracovní obor.

Celostátní finále proběhlo on-line a bylo možné je sledovat na YouTube kanálu Mladý chemik ČR – celostátní finále 2021. Zahájení soutěžního dne se ujali zástupci pořadatelů a vyhlašovatelů, kteří pozdravili soutěžící a popřáli jim mnoho úspěchů v závěrečném klání. Poté finalisté obdrželi pokyny k testování a připojili se k on-line testu, na jehož vyplnění měli časový limit 90 minut. Test sestával z otázek zaměřených na základní i pokročilejší znalosti chemie, nechyběla v něm ani teoretická podoba laboratorní úlohy. Zadání testu vypracoval tým pedagogů pořádající fakulty. „Všichni finalisté dnes prokázali vynikající znalosti a my je právem považujeme za své budoucí kolegy. Věřím, že mnozí z nich se k nám po maturitě vrátí a rozvinou svůj talent v učebnách a laboratořích naší fakulty, která jim nabízí vynikající podmínky pro další odborný růst,“ ocenil výkony soutěžících Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, která je pořadatelem celostátního finále.

Zatímco žáci soutěžili, ostatní mohli sledovat doprovodný program. Podrobná prezentace Mladý chemik mapovala uplynulý ročník soutěže, partnerské firmy se představily krátkými poutavými filmy. Vyvrcholením doprovodného programu byla hodinová chemická show Michaela Londesborougha, která se zaměřila na oxid uhličitý a přinesla řadu zajímavých poznatků i experimentů.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo formou on-line přenosu za účasti pořadatelů a vyhlašovatelů celostátního finále. První místo vyhlásil děkan FChT Univerzity Pardubice Petr Kalenda, který oznámil, že králem mladých chemiků pro rok 2021 se stal Jan Najbert ze ZŠ Slovanské náměstí Brno. Vítěz získal kromě diplomu a poháru dárkový poukaz od partnerů soutěže v hodnotě 5 000 Kč a příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Druhé místo vyhlásila ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková. Stříbrnou pozici obsadil Marek Kroviář ze ZŠ Vratimov, kterému byl odměnou dárkový poukaz v hodnotě 4 000 Kč a příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč. Bronzovou příčku odtajnil ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček. Třetí místo vybojovala Kateřina Amálie Rumpíková ze ZŠ Luhačovice, která získala dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč a příslib přiznání stipendia ve výši 12 000 Kč. Příslib přiznání stipendia ve stejné výši získali i soutěžící, kteří se umístili na čtvrtém a pátém místě. Oceněno bylo všech 38 finalistů.

A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí především jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Hana Hamplová ze ZŠ Slovanské náměstí Brno obdržela čestné uznání a dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč, Jitka Hajdušková ze ZŠ Vratimov vyhrála voucher ve výši 2 000 Kč a Daně Čuříkové ze ZŠ Luhačovice náleží poukaz v hodnotě 1 000 Kč. Děkan pořádající fakulty udělil oceněným učitelům také Pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla oceněna i osobnost, která se výrazným způsobem zasloužila o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrnou medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie převzal z rukou děkana Jan Kvarda, projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR.

Letošní ročník soutěže ukázal, že Mladý chemik je vysoce životaschopný projekt, který dokáže obstát i v krajně nepříznivých podmínkách. Ověřili jsme si, že v případě nouze jsme schopni přesunout soutěž do on-line prostoru, aniž by tím utrpěla kvalita jejího provedení. Potěšující je také rostoucí zájem partnerských společností. Celostátní finále letos podpořilo pět tradičních partnerů: AGROFERT, ČEPRO, SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, SYNTHOS Kralupy a ORLEN Unipetrol RPA. Prestiž a renomé soutěže stoupá i v zahraničí a vedle Dow Europe se do její podpory nově zapojila i významná organizace Cefic: Evropská rada - asociace chemického průmyslu. Přínosná je rovněž součinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které soutěž podporuje z pozice spoluvyhlašovatele. Mladý chemik momentálně představuje nejúspěšnější způsob propagace a popularizace chemie u žáků základních škol a pomáhá zaplňovat střední odborné školy a univerzity technického zaměření. Z dlouhodobé perspektivy pak přispívá k řešení generační obměny pracovníků v našem oboru. Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního ročníku soutěže, proto patří velké poděkování,“ uzavřel Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále 

Více informací na www.mladychemikcr.cz

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft