Burza

Nabídka zaměstnání: Laborant - Univerzita Pardubice-ÚCHTML

Své nabídky a poptávky nevyužitých laboratorních přístrojů, vybavení nebo procesní techniky nabídněte zde.

Naši partneři

Doporučujeme

Výuka a vzdělávání

Archiv časopisů » Výuka a vzdělávání

Nejlepší mladý chemik České republiky pro rok 2018 je z Letovic

13.06.2018sekce: Výuka a vzdělávánízobrazeno: 5990x

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. V šestém ročníku celostátního finále se jím stal Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice.

V úterý 12. června 2018 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. „Celkem se soutěže zúčastnilo více než 15 000 žáků osmých a devátých tříd, což je číslo impozantní. Dokládá, že o chemii je mezi mladými opět velký zájem,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Všichni finalisté prokázali výjimečné znalosti i dovednosti, takže jsou již dnes našimi potenciálními studenty. Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro další odborný růst. Věřím, že mnozí z finalistů se k nám po maturitě vrátí, aby se stali našimi posluchači, stejně jako řada jejich předchůdců,“ dodal profesor Kalenda.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2018. „Vítězství je pro mě ohromným překvapením, první místo jsem vůbec nečekal! Po testování teoretických znalostí jsem se viděl asi tak na dvacátém místě. Povedla se mi ale laboratorní práce, díky které jsem nakonec zvítězil,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 48 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Tomáš Bobek ze ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí, který si odnesl tablet a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Věcné ceny mu předal projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda. Třetí místo obsadila Aneta Piklová ze ZŠ Komenského Blatná, která převzala od kancléřky Univerzity Pardubice Lucie Kaškové chytré hodinky a od děkana pořádající fakulty příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

Oceněno bylo všech 39 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPa - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč.

A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí také jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Hana Nečasová ze ZŠ Letovice obdržela od ředitelky odboru vysokých škol MŠMT Karolíny Gondkové čestné uznání a dárkovou kazetu pochutin, Jana Veselá ze ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí získala tutéž cenu od místopředsedy Akademie věd ČR Zdeňka Havlase a Petře Karešové ze ZŠ Komenského Blatná k úspěchu popřál děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. Ten oceněným učitelům udělil také Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

V rámci slavnostního vyhlášení byla oceněna i chemická společnost, která se výrazným způsobem zasloužila o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrnou medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie získala společnost Lučební závody Draslovka Kolín v zastoupení vedoucí personálního úseku Kateřiny Buřivalové. Stejná cena byla udělena i Robertu Čebišovi z agentury Czech marketing, který je koordinátorem a organizačním garantem celostátního finále.

Finálový den nabídl také zábavný a vzdělávací doprovodný program. Pro učitele si pořádající fakulta připravila workshop se zaměřením na mikrobiologii a lékařskou genetiku, pro rodiče poutavou exkurzi v prostorách nejmodernějších laboratoří a pro žáky i dospělé ukázky efektních pokusů. Vyvrcholením doprovodného programu byla hodinová science show společnosti iQLANDIA Liberec, která nabídla přitažlivé fyzikálně-chemické drama. Pořádající fakulta umožnila také soutěžícím i jejich doprovodu bezplatně přespat na univerzitních kolejích a poobědvat v menze, takže finalisté si mohli vyzkoušet, jak se žije vysokoškolákům.

Letošní ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zaznamenal hned několik pozitivních trendů. Nejenže dosáhl rekordní účasti více než 15 000 žáků z 602 základních škol, ale přinesl i zvýšený zájem partnerských společností, které klání podporují v domovských regionech. Celostátní finále nově podpořily čtyři významné společnosti - Dow Europe, SYNTHOS Kralupy, UNIPETROL RPA a AGROFERT, které umožnily jeho komfortnější podobu i průběh. Přínosná je také činnost spoluvyhlašovatele soutěže, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To v loňském roce zařadilo Mladého chemika do programu Excelence, takže učitelé úspěšných žáků dosáhnou na zaslouženou odměnu. Mladý chemik představuje v tuto chvíli nejúspěšnější způsob propagace a popularizace chemie u žáků základních škol, a jak je patrné ze stoupajícího počtu studentů středních technických škol i univerzit, pomáhá z dlouhodobé perspektivy řešit generační obměnu pracovníků v našem oboru. Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního ročníku, patří proto velké poděkování. Největší dík ale patří učitelům, protože bez jejich zájmu a snahy dělat něco navíc by nebylo soutěžících,“ uzavírá ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček. SCHP ČR je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále.

Více informací na www.mladychemikcr.cz

 

(c) Copyright 2010 CHEMagazín

Redakční systémy Smart Soft